WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
DE STRENGHEID VAN DE WET
 
STRAF EN BELONING
 
Strenge straffen; een toekomstig leven als beloning
De Joodse wet kent strafbepalingen die strenger zijn dan elders. Op de meeste
overtredingen staat de doodstraf. Van beloningen voor hen die volgens de wet
leven is, althans tijdens hun leven, geen sprake. Niettemin is ieder op grond van
het getuigenis van het eigen geweten en van de profeten ervan overuigd dat God
dezulken een nieuw en beter leven na de dood waarborgt.
 
Opsommingen van de bepalingen waarop de doodstraf staat of een andere straf
die strenger is dan bij andere volkeren.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 217-219
(217) ΤοῖςC μέντοι γε νομίμως βιοῦσι
βιοῦσι: praesens (1 sing. indic. praes.: βιόω) of , indien , aoristus (1 sing. indic. aor.: ἐβίων < 1 sing. indic. praes.: ζήω/ζάω).
γέρας ἐστὶν οὐκ ἄργυρος οὐδὲ
χρυσός, οὐ κοτίνου
κοτίνου στέφανος ἢ σελίνου: i.e. zoals bij de Isthmische en Nemeïsche spelen (sportwedstrijden) in Griekenland.
στέφανος ἢ σελίνου καὶ τοιαύτη
τοιαύτη τις ἀνακήρυξις: i.e. het uitroepen tot overwinnaar tijdens de spelen.
τις ἀνακήρυξις, 218.
ἀλλ᾿ αὐτὸς ἕκαστος
ἕκαστος...πεπίστευκεν: singularis, ondanks τοῖς...βιοῦσι.
αὑτῷ
αὑτῷ: de dativus hangt van μαρτυροῦν af.
τὸ
τὸ συνειδὸς: συνειδός, τό (cf. συνοῖδα) = συνείδησις, ἡ.
συνειδὸς ἔχων
ἔχων: geconstrueerd met object (τὸ συνειδός) en predicatieve accusativus (μαρτυροῦν)
μαρτυροῦν πεπίστευκεν
πέπιστευκεν: (perf.) …verkeert in de vaste overtuiging.
,
τοῦ μὲν νομοθέτου προφητεύσαντος, τοῦ δὲ θεοῦ τὴν πίστιν ἰσχυρὰν
παρεσχηκότος
παρεσχηκότος: geconstrueerd met object (τὴν πίστιν) en predicatieve accusativus (ἰσχυράν).
, ὅτι τοῖς
τοῖς...διαφυλάξασι κἂν...ἀποθανοῦσι: aan degenen die, als ze….gehouden zullen hebben,…zullen sterven;
het ptc. διαφυλάξασι is ondergeschikt aan het ptc. ἀποθανοῦσι;
κἂν: zelfs (crasis van καί en ἐάν, later Grieks).
De tekst is mogelijk corrupt.
τοῦς νόμους διαφυλάξασι κἂν εἰ δέοι θνήσκειν
ὑπὲρ
ὑπὲρ αὐτῶν: i.e. ὑπὲρ τῶν νόμων.
αὐτῶν προθύμως ἀποθανοῦσι δέδωκεν ὁ θεὸς γενέσθαι
γένεσθαι...πάλιν: technische term (religieus-filosofisch).
τε πάλιν
καὶ βίον ἀμείνω λαβεῖν ἐκ
ἐκ περιτροπῆς: i.e. gedurende de rondwenteling der tijden.
περιτροπῆς. 219. ὤκνουν
ὤκνουν ἄν..., εἰ...ἦν: conditionele periode, irrealis.
δ᾿ ἂν ἐγὼ ταῦτα
γράφειν, εἰ μὴ διὰ
διὰ τῶν ἔργων: i.e. door de feiten.
τῶν ἔργων ἅπασιν ἦν φανερὸν ὅτι πολλοὶ
πολλοὶ καὶ πολλάκις ἤδη: velen…(en dat nog wel) al dikwijls.
καὶ πολλάκις
ἤδη τῶν
τῶν ἡμετέρων: de genitivus hangt van πολλοί af.
ἡμετέρων περὶ
περὶ τοῦ...φθέφξασθαι: voorzetselgroep, afhankelijk van προείλοντο;
περί + gen.: meer dan, boven.
τοῦ μηδὲ
μηδὲ ῥῆμα: ook maar een woord.
ῥῆμα φθέγξασθαι παρὰ τὸν νόμον
πάντα παθεῖν γενναίως προείλοντο.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog