Cleanthes

Cleanthes (ca. 331 – 230) van Assus in Klein-Azië, naar verluid vuistvechter, kwam naar Athene, waar hij als dagloner in zijn levensonderhoud voorzag. Hij volgde het onderricht van de stichter van de Stoa, Zeno, wiens opvolger hij is geworden.

Er worden van Cleanthes vijftig werken vermeld, waarvan vermoedelijk meer dan de helft van ethisch karakter. Ons rest slechts zijn beroemde Zeushymne.

Zeno, Cleanthes en Chrysippus waren de leiders van wat wij de Oude Stoa noemen. Athene was in Cleanthes’ tijd niet meer de klassieke stadstaat, maar onderdeel van het vorstendom der Antigoniden.

  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog