Home


Flavius Josephus


Andere auteurs


Handleiding   

  HET ONTSTAAN VAN DE ΠΟΛΕΙΣ

De schepping van de levende wezens
Plato, Protagoras 320c-320d

De verdeling van de vermogens onder de dieren
Plato, Protagoras 320d-321b

De redding van de mens
Plato, Protagoras 321c-322a

Het begin van cultuur
Plato, Protagoras 322a-b

Het ontstaan van de πόλις als samenlevingsvorm
Plato, Protagoras 322c-d

HET KARAKTER VAN DE WETTEN

OORSPRONG
Eerste sanctionering van Lycurgus' wetgeving
Plutarchus, Lycurgus 5,1-3

Lycurgus gaat weer naar Delfi
Plutarchus, Lycurgus 29,1-3

Tweede sanctionering van Lycurgus' wetgeving
Plutarchus, Lycurgus 29,3-4

VORM
Athene
Het politiek-didactische karater van de poëzie van Solon
Plutarchus, Solon 3,3-4

Sparta
Lycurgus’ motivering van zijn keuze om de wetten niet op te tekenen
Plutarchus, Lycurgus 13,1-2

DE ΠΟΛΙΣ ALS PEDAGOGISCHE GEMEENSCHAP

Thuis
Plato, Protagoras 325c-d

Bij de verschillende leermeesters
Bij de onderwijzer
Plato, Protagoras 325d-326a

Bij de citerspeler en bij de sporttrainer
Plato, Protagoras 326a-c

In de praktijk van de πόλις
Plato, Protagoras 326c-e

HET PRIVÉLEVEN

MAN EN VROUW
Introductie van Ischomachus
Xenophon, Oeconomicus 7,1-3

Ischomachus als leermeester van zijn jonge vrouw
Xenophon, Oeconomicus 7,4-8

De eerste les: deelgenootschap van man en vrouw
Xenophon, Oeconomicus 7,9-15

Complementaire taken
Xenophon, Oeconomicus 7,16-22

Verschillen en overeenkomsten in de mannelijke en de vrouwelijke natuur
Xenophon, Oeconomicus 7,23-28

De νόμος steunt het goddelijk plan
Xenophon, Oeconomicus 7,29-31

De taken van de 'bijenkoningin'
Xenophon, Oeconomicus 7,32-34

Ischomachus' vrouw als 'bijenkoningin'
Xenophon, Oeconomicus 7,35-37

Complementariteit en gelijkwaardigheid
Xenophon, Oeconomicus 7,38-40

Het loon van de vrouw
Xenophon, Oeconomicus 7,41-43

TWIJFEL AAN DE TRADITIE
Medea's klacht
Euripides, Medea 230-251

DE ΠΟΛΙΣ ALS MILITAIRE EENHEID

SPARTA
Dapperheid
Van de voortreffelijke eigenschappen wint de dapperheid het
Tyrtaeus, Frgm. 9,1

De dappere strijder is de trots van zijn πόλις
Tyrtaeus, Frgm. 9,15

Als de held valt, weent men om hem en is zijn roem eeuwig
Tyrtaeus, Frgm. 9,21

Zolang de held leeft, wordt hij in hoge eer gehouden
Tyrtaeus, Frgm. 9,35

ATHENE
Het militaire wezen in de wetgeving
De mening van Tyrtaeus over de soorten oorlogen
Plato, Nomoi 1, 629a-629d

De mening van Tyrtaeus over de soorten strijders
Plato, Nomoi 1, 629d-630a

Theognis versus Tyrtaeus
Plato, Nomoi 1, 630a-630b

Conclusie
Plato, Nomoi 1, 630b-630d

De eed van de Atheense ἔφηβος
Pollux, Onomasticon 8, 105-106

VOLK EN NATIE

Lof van het woord
De samenbindende kracht van het woord
Isocrates, Antidosis 253-254

De morele kracht en de dubbele overtuigingskracht van het woord
Isocrates, Antidosis 255-256

Conclusie
Isocrates, Antidosis 257
ΝΟΜΟΣ EN ΦΥΣΙΣ

Aanroep en lofprijzing
Cleanthes, Zeushymne 1-14

Paradox: de almacht van Zeus en de keuze der dwazen
Cleanthes, Zeushymne 15-31

Bede
Cleanthes, Zeushymne 32-39

Tora en Nomos


Andere auteurs