Home


Flavius Josephus


Andere auteurs


Handleiding   

  INLEIDING
Contra Apionem 145-147


DE WET, ALGEMEEN

SUPERIORITEIT VAN DE WET
De wet is oud, goed en wordt gehouden
Contra Apionem 154-156

MOZES IS BETER DAN ANDERE WETGEVERS
Mozes als veldheer en als godsdienstig opvoeder
Contra Apionem 158-160

De wetgeving van Mozes is theocratisch
Contra Apionem 164-167

De wetgeving van Mozes is niet elitair, maar bestemd voor iedereen
Contra Apionem 168-171

Mozes combineerde theorie en praktijk
Contra Apionem 171-174

DE VERHOUDING TUSSEN DE JODEN EN DE WET
Alle Joden kennen de wet
Contra Apionem 175-178

Eenheid in geloof bewerkt eensgezindheid
Contra Apionem 179-181

Het stabiele karakter van de wet maakt vernieuwuingsdrift overbodig
Contra Apionem 182-183


DE APARTE GEBODEN

RELIGIEUZE EN CULTISCHE GEBODEN
Eerste gebod: godsbeeld
Contra Apionem 190-192

Cultische geboden
Contra Apionem 193-197

GEBODEN BETREFFENDE DE JOODSE GEMEENSCHAP
Huwelijk
Contra Apionem 199-203

HUMANITEIT IN ALLE RELATIES
Houding ten opzichte van vreemdelingen
Contra Apionem 209-210

Algemeen humanitair karakter van de wet
Contra Apionem 211-214


DE STRENGHEID VAN DE WET

STRAF EN BELONING
Strenge straffen; een toekomstig leven als beloning
Contra Apionem 217-219

VERGELIJKING MET ANDEREN
Plato
Contra Apionem 222-224

De Spartanen
Contra Apionem 229-231

De strenge geboden voor het dagelijks leven resulteren in heroïsche doodsverachting
Contra Apionem 232-235

 

Tora en Nomos


Flavius Josephus