Τανταλίδης, -εω, ὁ: zoon van Tantalus; Tantalus trad overmoedig op tegen de goden en boette in de onderwereld, zie Πέλοψ.

T9,7
Τίθωνος, -οῦ, ὁ: Tithonus, Trojaanse prins, spreekwoordelijk schoon van uiterlijk.

T9,5
Τύρταιος, -ου, ὁ: Tyrtaeus; oude Spartaamse dichter, zie Auteurs.

PN1,629a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog