WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
De wetgeving van Mozes is theocratisch
Er is een grote variëteit in constituties. Globaal gezegd is er daarbij sprake van
monarchieën, oligarchieën en democratieën. Op grond van zijn conceptie van
God ( almachtig, alschenkend, alwetend, één, eeuwig, onvoorspelbaar, schoon,
onkenbaar) creëerde Mozes een theocratie.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 164-167
164. Οὐκοῦν
'Οὐκοῦν: (dus) komt voor in vragende en bevestigende zinnen.
ἄπειροι
ἄπειροι: ontelbaar
μὲν αἱ
αἱ κατὰ μέρος...διαφοραί: i.e. de afzonderlijke bepalingen;
κατὰ μέρος: naar deel, in detail
κατὰ μέρος τῶν ἐθῶν καὶ τῶν νόμων παρὰ
τοῖς ἅπασιν ἀνθρώποις διαφοραί. κεφαλαιδῶς <δ᾿> ἂν εἴποι τις· οἱ
οἱ μὲν: sc. λαοί.
μὲν
γὰρ
γὰρ: leidt de directe rede in en hoeft in de vertaling niet weergegeven te worden.
μοναρχίαις, οἱ δὲ ταῖς
ταῖς ὀλίγων δυναστείαις: i.e. aan oligarchieën.
ὀλίγων δυναστείαις, ἄλλοι δὲ τοῖς
τοῖς πλήθεσιν: i.e. aan democratieën.
πλήθεσιν
ἐπέτρεψαν τὴν
τὴν ἐξουσίαν τῶν πολιτευμάτων: i.e. de politieke macht.
ἐξουσίαν τῶν πολιτεύματων.  165.  ὁ δ᾿ ἡμέτερος
νομοθέτης εἰς μὲν τούτων οὐδοτιοῦν
οὐδοτιοῦν: crasis van οὐδέ en ὅτι, + οὖν.
ἀπεῖδεν, ὡς δ᾿ ἄν τις εἴποι
βιασάμενος
βιασάμενος τὸν λόγον: i.e. om een sterke uitdrukking te gebruiken.
τὸν λόγον, θεοκρατίαν
θεοκρατίαν: predicatieve accusativus; congrueert in naamval en getal met πολίτευμα;
de term θεοκρατία is een inventie van Josephus of zijn bron.
ἀπέδειξε τὸ πολίτευμα, θεῷ τὴν ἀρχὴν
καὶ τὸ κράτος ἀναθείς.  166. καὶC πείσας εἰς ἐκεῖνον ἅπαντας ἀφορᾶν ὡς
αἴτιον μὲν ἁπάντων ὄντα τῶν ἀγαθῶν, ἃ κοινῇ τε πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει
καὶ ὅσων ἔτυχον αὐτοὶ
αὐτοὶ: verwijst naar de joden, over wie Josephus hier in de derde persoon spreekt.
δεηθέντες ἐν
ἐν ἀμηχάνοις: i.e. in situaties van machteloosheid.
ἀμηχάνοις, λαθεῖν
λαθεῖν...τὴν...γνώμην: λανθάνω: (trans.) verborgen blijven voor;
γνωμὴν: kennis.
δὲ τὴν ἐκείνου
γνώμην οὐκ
οὐκ...οὔτε...οὐθὲν οὔθ᾿…: dat het niet mogelijk was dat er ook maar iets verborgen bleef, noch van…, noch van…
ἐνὸν
ἐνὸν: absoluut gebruikt participium in plaats van AcI;
ἔνεστι(ν): WL.
οὔτε τῶν πραττομένων οὐθὲν οὔθ᾿ ὧν
ὧν: (τούτων) ; attracie van het pronomen relativum aan het geïmpliceerde antecedent; genitivus: nog onder invloed van οὐθὲν.
ἄν τις παρ᾿
αὑτῷ διανοηθείη,  167. ἕνα γοῦν
γοῦν: WL.
αὐτὸν ἀπέφηνε καὶ ἀγένητον καὶ πρὸς
τὸν ἀίδιον χρόνον ἀναλλοίωτον, πάσης
πάσης ἰδέας θνητῆς: genitivus comparationis, afhankelijk van διαφέροντας;
διαφέρω τινός: iemand/iets overtreffen.
ἰδέας θνητῆς κάλλει διαφέροντα
καὶ δυνάμει μὲν γνώριμον, ὁποῖος
ὁποῖος...ἐστὶν: vraag, afhankelijk van ἄγνωστον.
δὲ κατ᾿ οὐσίαν ἐστιν ἄγνωστον.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog