Home


Informatie


Docent


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Leermiddelen

Hoofdstukken 1-10


Intro's | Presentaties | Overzichten | Oefeningen

Teksten | Woorden | Diversen


Hier vindt u grammaticale overzichten uit de Presentaties bij. Ze kunnen gebruikt worden naast of in aanvulling op de overzichten in het cursusboek. De overzichten bieden een selectie.

  Bij hoofdstuk 1, par. 1 - 3 

Naamvallen en functies

  Bij hoofdstuk 2, par. 1 - 2 

Paradigma ὁ δοῦλος

  Bij hoofdstuk 2, par. 1 - 2

Naamvallen van complementen

  Bij hoofdstuk 3, par. 1 

De pluralis van de verba

  Bij hoofdstuk 4, par. 1 

Substantiva met het lidwoord τό: paradigma τὸ ἔργον

  Bij hoofdstuk 5, par. 1 - 3 

Substantiva van de α-declinatie: paradigmata ἡ σκηνή, ἡ δόξα, ἡ αἰτία

  Bij hoofdstuk 5, par. 1 - 3 

Substantiva van de α-declinatie: paradigmata: ὁ πολίτης, ὁ νεανίας

  Bij hoofdstuk 6, par. 1 

Adiectiva van de ο- en de α-declinatie: paradigma δεινός

  Bij hoofdstuk 6, par. 1 

Adiectiva van de ο- en de α-declinatie: paradigma αἰσχρός

  Bij hoofdstuk 7, par. 6 

Adiectiva: μέγας

  Bij hoofdstuk 7, par. 6 

Adiectiva: πολύς

  Bij hoofdstuk 8, par. 1 

Pronomina: paradigma αὐτός

  Bij hoofdstuk 8, par. 1 

Pronomina: gebruik van αὐτός

  Bij hoofdstuk 8, par. 2

Verba met twee complementen

  Bij hoofdstuk 9, par. 1 

Verbum, praesens: paradigma λύω

  Bij hoofdstuk 9, par. 1 

Verbum, praesens: paradigma: ποιέω

  Bij hoofdstuk 9, par. 1 

Verbum, praesens: paradigma: εἰμί

  Bij hoofdstuk 9, par. 2 - 3 

Pronomina personalia: vormen

  Bij hoofdstuk 9, par. 2 - 3 

Pronomina personalia: gebruik

  Bij hoofdstuk 10, par. 1 

Verbum, imperfectum: paradigma ἔλυον

  Bij hoofdstuk 10, par. 1 

Verbum, imperfectum: paradigma ἐποίουν

  Bij hoofdstuk 10, par. 1 

Verbum, imperfectum: ἦ(ν)

Naar keuzemenu