Home


Informatie


Docent


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Leermiddelen

Hoofdstukken 1-10


Intro's | Presentaties | Overzichten | Oefeningen

Teksten | Woorden | DiversenDe intro's zijn gesproken introducties (MP3) bij de teksten van de hoofdstukken uit het cursusboek. U kunt ernaar luisteren als u met het vertalen van de teksten begint. De teksten van de intro's zijn voor het grootste deel vereenvoudigde weergaven van passages uit:

Trudeke Mekking, ΠΟΛΙΣ. De Grieks stadstaat in de klassieke periode, Didactica Classica Gandensia 37-1997.

Lees voor u naar een intro gaat eerst de inleiding bij de desbetreffende tekst.

Waarschuwing: Omdat er copyright op de illustraties rust, is het verboden de MP3-tjes op te slaan.

  Intro bij Hoofdstuk 1: De komedie

  Intro bij Hoofdstuk 2: Slavernij

  Intro bij Hoofdstuk 3: Aristophanes

  Intro bij Hoofdstuk 4: De Onderwereld

  Intro bij Hoofdstuk 5: De tragedie
Lees eerst de inleiding bij de tekst van hoofdstuk 5.
  Intro bij Hoofdstuk 6: Homeros

  Intro bij Hoofdstuk 7: Het offer van Iphigeneia

  Intro bij Hoofdstuk 8: De Oresteia van Aischylos

  Intro bij Hoofdstuk 9: De πóλις en haar inwoners

  Intro bij Hoofdstuk 10: De inrichting van de πóλις

 Bronnen

Naar keuzemenu