Home


Informatie


Contact


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Informatie


Over de cursus        
Studieaanwijzingen | Technische informatie

  printen

Wat is Mouseion?

Mouseion is een cursus voor zelfstudie. Er wordt door de uitgever geen individuele begeleiding gegeven. Daarom zijn er allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Onder De leermiddelen worden de belangrijkste genoemd. U maakt ook geen toetsen die door de docent beoordeeld worden. Wel zijn er in de leermiddelen hier en daar (beperkte) mogelijkheden om uzelf te toetsen opgenomen.
In de cursus worden de hoofdstukken uit het cursusboek Mouseion behandeld.
Het materiaal is aan de Faculteit der Godgeleerdheid aan Vrije Universiteit in de praktijk van het onderwijs ontwikkeld en later verder uitgebouwd, maar de cursus is bestemd voor een breder publiek dan aspirant-theologen.
Afgezien van het cursusboek, dat u zelf moet aanschaffen, wordt het materiaal kosteloos ter beschikking gesteld. De studielast wordt geschat op ongeveer 500 uren, maar is uiteraard sterk afhankelijk van individuele aanleg en aanwezige voorkennis.


Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor mensen die niet alleen belangstelling voor de cultuur van de antieke Grieken hebben, maar ook zelf kennis willen nemen van wat ze geschreven hebben. Bij dit laatste biedt de cursus hulp. U begint echt bij het begin en hoeft dus nog niets van het Grieks te weten.
Natuurlijk vraagt u zich af of u in staat bent vlot Grieks te leren. Uiteraard kan op die vraag niet zo maar een voor ieder geldend antwoord gegeven worden, maar u mag ervan uitgaan dat het u wel lukken zal als u tenminste het HAVO of gelijkwaardig onderwijs met succes doorlopen hebt, belangstelling voor het verschijnsel taal hebt en enigszins ‘taalgevoelig’ bent. Laat u zich door deze criteria niet afschrikken: het zijn geen harde criteria, ze worden alleen genoemd om u enig houvast te bieden.
Wat u zeker moet kunnen, is systematisch werken. Wanneer je een nieuwe taal leert, verwerf je kennis in een proces waarin bij iedere nieuwe stap het voorafgaande bekend verondersteld wordt. Je kunt dus nooit een stap overslaan en als je iets vergeten bent, zul je even terug moeten stappen. Zonder enige discipline gaat dat niet, maar u zult merken dat vooral de digitale hulpmiddelen het leren ook leuk kunnen maken.


Wat leert u?

U verwerft kennis van de Griekse grammatica en vaardigheid in het vertalen van in moeilijkheidsgraad oplopende in het Grieks gestelde teksten. De teksten zijn, in volgorde van behandeling, naverteld, bewerkt en authentiek. Alle teksten zijn geannoteerd. U mag niet verwachten dat u na het doorwerken van de cursus alle Griekse auteurs vlot kunt lezen. Daarvoor is het Grieks te divers, verschilt het in structuur te zeer van het Nederlands, schrijven veel auteurs te ingewikkeld en is de cultuur die zij vertegenwoordigen te ver van de onze verwijderd. U mag wel verwachten dat bepaalde teksten, waarvan de zinstructuren niet zo moeilijk zijn en die inhoudelijk niet zo ver van ons af staan, met behulp van een woordenboek en desnoods van enige annotatie wel toegankelijk voor u zullen zijn.
Daarnaast krijgt u inzicht in bepaalde aspecten van de cultuur van het antieke Griekenland in de klassieke periode (5e -4e eeuw v.C.). U kunt daardoor de Griekse teksten enigszins in hun culturele context plaatsen. Ook hier mag u geen volledigheid verwachten. De onderwerpen zijn bepaald door de inhoud van de Griekse teksten.

De leermiddelen

De leermiddelen bestaan uit: Een cursusboek:

T. Mekking/J. Oranje, Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, VU University Press, 2016, https://vuuniversitypress.com.

In het cursusboek wordt de grammatica van het Grieks behandeld. Om de beschreven grammaticale verschijnselen ook in context te laten zien zijn daarin geadapteerde teksten van Griekse auteurs opgenomen. Om met de leerstof te oefenen zijn er grammaticaoefeningen opgenomen.
COO
In het kader van een project van het Onderwijs Kwaliteits Fonds VU is er aan de Faculteit der Godgeleerdheid bij Mouseion computer ondersteund onderwijs ontwikkeld.

Auteurs COO: M. Buijs, A.A. van Harten, J.R. de Jong, N.M. Laan, T. Mekking, J. Oranje, G.C. Reumer, S.M.C. van Tongeren.

Het COO biedt verschillende oefenstrategieën. Voor de oefeningen zijn ongeveer twintig structuren ontworpen, waarvan de inhoud variabel is. U maakt dus nooit helemaal dezelfde oefening. U kunt het COO ‘downloaden’ op uw eigen computer. Dat moet minimaal een Pentium 2 zijn en u moet over Windows beschikken. Onder Leermiddelen, COO vindt u de nodige aanwijzingen.
Onder de knop Informatie op het leskeuzescherm van het COO is een handleiding opgenomen.

Het computerondersteund onderwijs (COO) is bedoeld om met de leerstof uit het cursusboek te oefenen. De oefenmogelijkheden zijn ruimer dan die welke in het cursus geboden worden. Het computerondersteund onderwijs (COO) is bedoeld om met de leerstof uit het cursusboek te oefenen. De oefenmogelijk-heden zijn ruimer dan die welke in het cursus geboden worden. U leert ber meer van dan wanneer u alleen de oefeningen in het cursusboek maakt. Het gebruik van het COO wordt dringend aanbevolen.

Leermiddelen bij de hoofdstukken uit het cursusboek

De belangrijkste leermiddelen bij de hoofdstukken zijn:

     -PowerPointpresentaties van de leerstof,
     -vertaalhulp bij de teksten in het cursusboek
     -werkvertalingen van de teksten in het cursusboek,
     -uitwerkingen van de oefeningen in het cursusboek,
     -woordoverhoringen bij de lessen,
     -digitale toetsen bij clusters van lessen,
     -culturele intro’s bij de lessen.