WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De eerste les: deelgenootschap van man en vrouw
De vrouw moet voor de man deelgenoot zijn in het beheer van huis en haard en
in het grootbrengen van de kinderen. Wat betreft de kinderen die mogelijk
geboren zullen worden, op de juiste wijze gevormd zijn zij hun ouders tot steun in
de ouderdom. Wat betreft het beheer van huis en haard –na het aangaan van het
huwelijk de eerste zorg-, niet als rivalen, maar samen, in oppassendheid, moeten
man en vrouw huis en haard beheren en doen gedijen.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,9-15
9. Πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τί
τί...διδάσκειν...αὐτήν: διδάσκω τινά τι: iemand (τινα) iets (τι) onderwijzen.
πρῶτον διδάσκειν ἤρχου αὐτήν,
διηγοῦ μοι· ὡς
ὡς: want.
ἐγὼ ταῦτ᾿ ἂν ἥδιόν
ἥδιον: ἡδίων: comparativus bij ἡδύς.
σου
σου διηγομένου: complement bij ἀκούσοιμι.
διηγουμένου ἀκούοιμι ἢ εἴ μοι
γυμνικὸν ἢ ἱππικὸν ἀγῶνα τὸν
τὸν κάλλιστον: zelfs als het de mooiste is;
κάλλιστον congrueert met ἀγῶνα.
κάλλιστον διηγοῖο.
10. καὶ ὁ Ἰσχόμάχος ἀπεκρίνατο, τί
τί δέ: is een echo van 9 τί.
δέ; ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ
ἐπεὶ ἤδη: zodra.
ἤδη μοι
μοι: i.e. naar mijn mening (de dativus drukt betrokkenheid uit) of (indien op woordgroepniveau functionerend) aanvulling bij χειροήθης.
χειροήθης ἢν καὶ ἐτιθάσευτο ὤστε διαλέγεσθαι, ἠρόμην αὐτήν, ἔφη, ὧδέ
ὧδε πως: ongeveer zo;
πως (op een of andere manier) nuanceert ὧδε.
πως·
εἶπέ μοι, ὦ γύναι, ἆρα ἤδη κατενόησας, τίνος ποτὲ ἕνεκα ἐγώ τε σὲ ἔλαβον
καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ἔδοσάν σε ἐμοι; 11. ὅτι
ὄτι...οὐκ ἀπορία ἦν: dat er geen twijfel over bestond.
C μὲν γὰρ ἀπορία ἦν, μεθ᾿
μεθ᾿ ὅτου ἄλλου...ἐκαθεύδομεν ἄν: i.e. dat we niet iemand anders hadden kunnen vinden om mee te slapen;
ὅτου = οὗτινος;
ἐκαθεύδομεν ἄν: potentialis van het verleden.
ὅτου
ἄλλου ἐκαθεύδομεν ἄν, οἶδ᾿ ὅτι καὶ
καὶ: ook.
σοὶ καταφανὲς τοῦτ᾿ ἐστί.
τοῦτ᾿: resumeert ὄτι...ἄν.
βουλευόμενος
βουλευόμενος...ἔγωγε καὶ οἱ σοὶ γονεῖς, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην...καὶ οἱ σοὶ γονεῖς...ἐμὲ:
βουλευόμενος...ἔγωγε καὶ (geïmpliceerd: βουλευόμενοι) οἱ σοὶ γονεῖς, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην...καὶ οἱ σοὶ γονεῖς...ἐμὲ (geïmpliceerd: ἐξελέξαντο).
δ᾿ ἔγωγε ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ οἱ σοὶ
σοὶ: pronomem possessivum.
γονεῖς ὑπὲρ σοῦ, τίν᾿ ἂν
κοινωνὸν βέλτιστον οἴκου τε καὶ τέκνων λάβοιμεν, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην
καὶ οἱ σοὶ
σοὶ: pronomem possessivum.
γονεῖς, ὡς ἐοίκασιν, ἐκ
ἐκ τῶν δυνατῶν:
Er zijn drie mogelijkheden:
1. uit de kandidaten (δυνατῶν: masc.)
2. uit de rijken (δυνατῶν: masc.)
3. voor zover de mogelijkheden dat toelieten (δυνατῶν: neutr.).
τῶν δυνατῶν ἐμέ. 12. τέκνα
τέκνα...ἢν θεός...διδῷ...γενέσθαι: ἐὰν θεὸς ...τέκνα διδῷ...γενέσθαι;
door plaatsing voor in de zin krijgt τέκνα extra aandacht.
μὲν οὖν ἢν
θεός ποτε διδῷ ἡμῖν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα περὶ αὐτῶν, ὄπως ὅτι
ὅτι βελτίστων: ὅτι + superlativus: zo…mogelijk.
βέλτιστα παιδεύσομεν αὐτά· κοινὸν γὰρ ἡμῖν καὶ τοῦτο
τοῦτο: verwijst naar συμμάχων...τυγχάνειν.
ἀγαθὸν,
συμμάχων
συμμάχων καὶ γηροβοσκῶν: complement bij τυγχάνειν;
kinderen boden ouders de waarborg van verzorging in de ouderdom.
καὶ γηροβοσκῶν ὅτι
ὅτι βελτίστων: ὅτι + superlativus: zo…mogelijk.
βέλτιστα τυγχάνειν· νῦν δὲ δὴ οἶκος ἡμῖν
ὅδε κοινός ἐστιν.
 
Vervolg 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog