WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Het loon van de vrouw
Bij het vervullen van haar eerder opgesomde en van haar andere taken
-onderricht aan de slavinnen en belonen en straffen van de huisgenoten- is
vreugde het loon van de vrouw. Haar grootste vreugde zal zijn zich als beter te
bewijzen dan haar echtgenoot. Hoe beter zij zich van haar plichten kwijt, des te
meer zal ze, oud geworden, wanneer haar uiterlijke schoonheid teloor is
gegaan, in haar huis eer genieten
 
Xenophon, Oeconomicus 7,41-43
41. Ἄλλαι
Ἄλλαι...ἴδιαι ἐπιμέλειαι: subject bij ἡδεῖαί σοι γίγνονται.
δέ τοι, ἔφη ἐγώ, ἴδιαι ἐπιμέλειαι, ὦ γύναι, ἡδεῖαί σοι
σοι: de dativus hangt van ἡδεῖαί af.
γίγνονται,
ὁπόταν
ὁπόταν...καὶ ὁπόταν...καὶ ὁπόταν:
ἄλλαι...ἴδιαι ἐπιμέλειαι wordt door drie temporele bijzinnen uitgewerkt; de bijzinnen hebben de coniunctivus generalis als predicaat/predicaten (ὁπόταν = ὁπότε + ἄν).
ἀνεπιστήμονα
ἀνεπιστήμονα: gesubstantiveerd adiectivum, verwijst naar een jonge vrouw.
ταλασίας
ταλασίας: de genitivus is het complement bij ἀνεπιστήμονα.
λαβοῦσα
λαβοῦσα: λαμβάνω: (als slavin) verwerven.
ἐπιστήμονα ποιήσῃς καὶ
διπλασίου
διπλασίου: de genitivus is het complement bij ἀξία.
σοι ἀξία
ἀξία: femininum; het betreft een slavin.
γένηται καὶ ὁπόταν
ὁπόταν...καὶ ὁπόταν...καὶ ὁπόταν: ἄλλαι...ἴδιαι ἐπιμέλειαι wordt door drie temporele bijzinnen uitgewerkt; de bijzinnen hebben de coniunctivus generalis als predicaat/predicaten (ὁπόταν = ὁπότε + ἄν).
ἀνεπιστήμονα
ἀνεπιστήμονα: gesubstantiveerd adiectivum, verwijst naar een jonge vrouw.
ταμιείας
ταμιείας καὶ διακονίας: de genitivi zijn het complement bij ἀνεπιστήμονα.
καὶ
διακονίας
ταμιείας καὶ διακονίας: de genitivi zijn het complement bij ἀνεπιστήμονα.
παραλαβοῦσα
παραλαβοῦσα:
παραλαμβάνω: in dienst nemen;
het participium is ondergeschikt aan ποιησαμένη: nadat je haar, na haar in dienst genomen te hebben,…gemaakt hebt.
ἐπιστήμονα καὶ πιστὴν καὶ διακονικὴν
ποιησαμένη ἀξίαν ἔχῃς
ἔχῇς: ἔχω + twee complementen: hebben als, zien als;
de complementen zijn:
1. (geïmpliceerd) αὐτήν (i.e. ἀνεπιστήμονα ταμιείας καὶ διακονίας)
2. παντὸς ἀξίαν.
καὶ ὁπόταν
ὁπόταν...καὶ ὁπόταν...καὶ ὁπόταν: ἄλλαι...ἴδιαι ἐπιμέλειαι wordt door drie temporele bijzinnen uitgewerkt; de bijzinnen hebben de coniunctivus generalis als predicaat/predicaten (ὁπόταν = ὁπότε + ἄν).
τοὺς μὲν
μὲν: het corresponderende δέ staat achter ἐὰν.
σώφρονάς τε καὶ ὠφελίμους
τῷ
τῷ σῷ οἴκῳ: de dativus hangt van ὠφελίμους af.
σῷ οἴκῳ ἐξῇ
ἐξῇ σοι...ποιῆσαι: ἔξεστίν σοι + inf. : het is jou geoorloofd/mogelijk om te…, jij mag/kunt…
σοι εὖ ποιῆσαι, ἐὰν
ἐὰν δὲ..., ἑξῇ σοι: maar als…, dan kun je;
de door ὁπόταν ingeleide bijzin wordt niet voortgezet, maar gaat na een conditionele bij zin (ἐὰν…φαίνηται) weer in een hoofdzin over.
δέ
δὲ: het corresponderende μέν staat achter het derde ὁπόταν.
τις πονηρὸς φαίνηται, ἐξῇ σοι
κολάσαι. 42. τὸC δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῇς καὶ ἐμὲ σὸν
θεράποντα ποιήσῃ καὶ μὴ δέῃ σε φοβεῖσθαι, μὴ προίουσης
προιούσης τῆς ἡλικίας: i.e. met het klimmen der jaren.
τῆς ἡλικίας
ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκῳ γένῃ, ἀλλὰ πιστεύῃς, ὅτι πρεσβυτέρα γιγνομένη ὅσῳ
ἂν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἴκου φύλαξ ἀμείνων γίγνῃ, τοσούτῳ καὶ
τιμιωτέρα ἐν τῇ οἴκῳ ἔσῃ. 43. τὰ
τὰ...καλὰ τε κἀγαθά: (κἀγαθά = καὶ ἀγαθά) cf. καλοκἀγαθία technische term uit de Atheense παιδεία , cf. ‘Toelichting bij Plato, Protagoras 325c-326e’.
γὰρ καλά τε κἀγαθία, ἐγὼ ἔφην, οὐ διὰ
τὰς ὡραιότητας, ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς εἰς
εἰς τὸν βίον: gedurende het leven; verbinden met ἀρετὰς.
τὸν βίον τοῖς ἀνθρώποις
ἐπαυξάνεται.
τοιαῦτα
τοιαῦτα: object bij διαλεχθείς.
μέν
μὲν: vestigt de aandacht op τοιαῦτα; zonder corresponderend δέ.
, ὦ Σώκρατες, δοκῶ μεμνῆσθαι
μέμνῆσθαι...διαλεχθείς:
μέμνημαι (perf. < μιμνῄσκομαι) + ptc.: zich herinneren.
αὐτῇ τὰ πρῶτα διαλεχθείς.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog