WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Complementariteit en gelijkwaardigheid
Bij de mensen zijn de taken van het ‘management’ zowel gelijkwaardig als
complementair, zodat man en vrouw niet zonder elkaar kunnen.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,38-40
38. Καὶ ἐγώ, ἔφη Ἰσχόμαχος, ἀγασθεὶς αὐτῆς τὴν ἀπόκρισιν εἶπον· ἆρα γε,
ὦ γύναι, διὰ
διὰ τοιαύτας προνοίας τινὰς:
misschien vanwege dergelijke zorgen;
τινὰς: achter προνοίας geplaatst, vervagend.
τοιαύτας τινὰς προνοίας καὶ
καὶ: ook.
τῆς
τῆς...ἡγεμόνος: femininum!
ἐν τῷ σμήνει ἡγεμόνος αἱ
μέλιτται οὕτω διατίθενται
διατίθενται: zie WL.
πρὸς αὐτὴν, ὥστε ὅταν ἐκείνη ἐκλίπῃ, οὐδεμία
οἴεται τῶν μελιττῶν ἀπολειπτέον
ἀπολειπτέον εἶναι: αὐτὴν ἀπολειπτέον εἶναι;
de infinitivusconstructie hangt van οἴεται af;
ἀπολειπτέον is onpersoonlijk gebruikt (er moet in de steek gelaten worden);
het geïmpliceerde αὐτὴν is een OBJECTSaccusativus;
resultaat: …dat zij in de steek gelaten moet (beter: mag) worden.
εἶναι, ἀλλ᾿ ἕπονται πᾶσαι;
39. καὶ ἡ γυνή μοι ἀπεκρίνατο, θαυμαζοιμ᾿ ἄν, ἔφη, εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον
τείνοι τὰ τοῦ
τοῦ ἡγεμόνος: eerder femininum, nu, vanwege de betrokkenheid op Ischomachus, masculinum.
ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. ἡ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν
τῶν ἔνδον: attribuut bij zowel φυλακὴ als διανομὴ.
ἔνδον καὶ
διανομὴ γελοία
γελοία τις: nogal belachelijk;
τις: achter γελοία geplaatst, vervagend.
τις ἂν οἶμαι
οἶμαι: staat, als het ware tussen gedachtenstreepjes, buiten de zinsconstructie
φαίνοιτο, εἰ μὴ σύγε ἐπιμελοῖο, ὅπως ἔξωθέν
τι εἰσφέροιτο.
40. γελοία δ᾿ αὖ
αὖ: i.e. daarentegen;
suggestie: in de vertaling combineren met ἔφην ἐγώ: ...reageerde ik daarop.
, ἔφην ἐγώ, ἡ ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ᾿ ἄν, εἰ μὴ εἴη ὅστις
ὅστις: iemand (wie ook) die.
τὰ
εἰσενεχθέντα σῴζοι. οὐχ ὁρᾷς, ἔφην ἐγώ, οἱ
οἱ…λεγόμενοι ὡς οἰκτείρονται: ὡς οἱ…λεγόμενοι οἰκτείρονται:
indirecte vraag, complement bij ὁρᾷς;
οἰκτείρω τινά: medelijden hebben met iemand; οἰκτείρεταί τις (pass.) vert.: men heeft medelijden met iemand.'
εἰς τὸν τετρημένον
τετρημένον: perf. < τετραίνω.
πίθον
ἀντλεῖν
ἀντλεῖν: οἱ...ἀντλεῖν λέγομενοι: degenen van wie men zegt dat ze (water) scheppen;
verwijzing naar de Danaïden, de vijftig zusters van wie er negenenveertig in hun ene en dezelfde huwelijksnacht hun echtgenoten doodden. Ze moeten voor straf in de onderwereld een dooboord vat vullen.
λεγόμενοι ὡς οἰκτείρονται, ὅτι μάτην πονεῖν δοκοῦσι;
νὴ Δι᾿, ἔφη ἡ γυνή, καὶ
καὶ γὰρ: inderdaad.
γὰρ τλήμονές εἰσιν, εἰ τοῦτό γε ποιοῦσιν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog