WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Ischomachus' vrouw als 'bijenkoningin'
De taken van Ischomachus’ vrouw zijn als die van de bijenkoningin. Het is haar
werk de slaven uit te zenden, wat zij inbrengen te ontvangen en te beheren, de
wol te verdelen en te laten verwerken, voedsel te laten produceren en zieke
slaven te verzorgen.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,35-37
35. Ἦ
: (vraagpartikel) werkelijk.
καὶ ἐμὲ, ἔφη ἡ γυνή, δεήσει ταῦτα ποιεῖν;
δεήσει μέντοι
μέντοι: inderdaad.
σε, ἔφην ἐγώ, ἔνδον τε μένειν καὶ οἷς
οἶς...ἂν ἔξω τὸ ἔργον ᾖ τῶν οἰκέτων, τούτους...: diegenen van de slaven die belast zijn met het werk buitenshuis.
μὲν ἂν
ἂν... ᾖ: coniunctivus generalis (+ ἄν).
ἔξω τὸ ἔργον
ᾖ τῶν οἰκετῶν
οἰκέτων: een οἰκέτης is een slaaf die bij een οἶκος hoort.
, τούτους
τούτους: het ‘antecedent’ van οἶς heeft nadruk en is daarom in postpositie geplaatst.
συνεκπέμπειν, 36. οἷς δ᾿ ἂν
ἂν...: het partikel hoort bij ἐργαστέον sc. ;
: coniunctivus generalis (+ ἄν).
ἔνδον ἔργον
ἐργαστέον
ἐργαστέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
ἐργαστέον ἐστί σοί τι: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon) iets (τι: accusativus van het object) gedaan worden;
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
, τούτων
τούτων: het ‘antecedent’ van οἶς heeft nadruk en is daarom in postpositie geplaatst.
σοι ἐπιστατέον
ἐπιστατέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστί;
ἐπιστατέον ἐστί σοί τινος: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon) toezicht op iemand (τινος: genitivus van het complement) gehouden worden;
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
καὶ τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεκτέον
ἀποδεκτέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
ἀποδεκτέον ἐστί σοί τι: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) iets (τι: accusativus van het object) ontvangen worden;
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
,
καὶ
ἃ..δέῃ δαπανᾶν: objectszin bij διανεμητέον;
: met ingesloten antecedent (ταῦτα).
μὲν ἂν
ἂν... δέῃ: coniunctivus generalis (+ ἄν).
αὐτῶν
αὐτῶν: i.e. τῶν εἰσφερομένῶν;
attribuut bij .
δέῃ δαπανᾶν
δαπανᾶν: de subjectsaccusativus (NL: men/ze) is geïmpliceerd.
, σοι διανεμητέον
διανεμητέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
διανεμητέον ἐστί σοί τι: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon) iets (τι: accusativus van het object*), verdeeld worden;
* hier: geen acc., maar objectszin (ἂ..δέῃ δαπανᾶν);
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
, ἃ
ἃ..δέῃ περιττεύειν: objectszin bij προνοητέον en φυλακτέον.
: met ingesloten antecedent (ταῦτα); subjectsaccusativus.
δ᾿ ἂν
ἂν... δέῃ: coniunctivus generalis (+ ἄν).
περιττεύειν
δέῃ, προνοητέον
προνοητέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
προνοητέον ἐστί σοί τι: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) iets (τι: accusativus van het object*) ontvangen worden;
* hier: geen acc., maar objectszin (ἂ..δέῃ περιττεύειν);
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
καὶ φυλακτέον
φυλακτέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
φυλακτέον ἐστί σοί τι: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) iets (τι: accusativus van het object*) in het oog gehouden worden;
* hier: geen acc., maar objectszin (ἂ..δέῃ περιττεύειν);
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
, ὅπως μὴ ἡ
ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη: i.e. de voorraad voor een jaar.
εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη
δαπάνη εἰς τὸν μῆνα δαπανᾶται. καὶ ὃταν ἔρια εἰσενεχθῇ σοι, ἐπιμελητέον
ἐπιμελητέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
ἐπιμελητέον ἐστί σοί τινος: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) voor iets (τινος: genitivus van het complement*) gezorgd worden;
* hier: geen gen., maar finale complementszin (ὅπως…γίγνηται);
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
ὅπως οἷς
οἶς δεῖ: (sc. ἱματίων) voor wie ze (i.e. kleren) nodig hebben;
constructie: δεῖ μοί τινος: ik heb iets nodig;
οἶς: met ingesloten antecedent (τούτοις).
δεῖ ἵμάτια γίγνεται. καὶ ὅ
ὁ...ξηρὸς σῖτος: i.e. graan en meel;
subject bij γίγνηται.
γε ξηρὸς σῖτος ὅπως
ὅπως…γίγνηται: finale complementszin bij ἐπιμελητέον;
het voegwoord ὅπως is achter het subject ὁ...ξηρὸς σῖτος geplaatst.
καλῶς ἐδώδιμος
γίγνεται, ἐπιμελητέον
ἐπιμελητέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
ἐπιμελητέον ἐστί σοί τινος: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) voor iets (τινος: genitivus van het complement*) gezorgd worden;
* hier: geen gen., maar finale complementszin (ὅπως…γίγνηται);
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
. 37. ἕν μέντοι
μέντοι: evenwel.
τῶν σοὶ προσηκόντων, ἔφην ἐγὼ,
ἐπιμελημάτων ἴσως ἀχαριστότερον δόξει εἴναι, ὅτι
ὅτι...θεραπεύηται: opbouw als in spreektaal;
let op de volgende annotaties.

ὅτι...θεραπεύηται werkt ἕν...τῶν σοὶ προσηκόντων...ἐπιμελημάτων uit;
ὅτι: (namelijk) dat.
ὃς
ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν: wie van de slaven ziek is.
ἂν
ἂν κάμνῃ: coniunctivus generalis (+ ἄν).
κάμνῃ τῶν
οἰκετῶν
οἰκετῶν: een οἰκέτης is een slaaf die bij een οἶκος hoort.
, τούτων
τούτων…πάντων: resumeert ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν;
τούτων staat in de pluralis (masc.) omdat ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν een meervoudig begrip is;
τούτων staat in de genitivus omdat het het complement bij ἐπιμελητέον is.
σοι ἐπιμελητέον
ἐπιμελητέον: nominativus, neutrum, onpersoonlijk, sc. ἐστίν;
ἐπιμελητέον ἐστί σοί τινος: er moet door jou (σοί: dativus van de handelende persoon, hier geïmpliceerd) voor iets (τινος: genitivus van het complement) gezorgd worden;
-τεος is de uitgang van het adiectivum verbale dat betekent: …moetende worden.
πάντων
πάντων: congrueert met τούτων; de uiteenplaatsing geeft nadruk.
, ὅπως
ὅπως θεραπεύηται: na de genitivus τούτων opnieuw een complement (ditmaal in de vorm van een finale complementzin) bij ἐπιμελητέον.
θεραπεύηται
θεραπεύηται: met passieve betekenis;
ondanks de pluralis τούτων nu weer, onder invloed van ὃς (in ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν) singularis.
νὴ
νὴ Δι᾿: beamend (vooruitblikkend gekozen), maar in dit geval vertalen met nee, bij Zeus! of alleen bij Zeus!.
Δι᾿, ἔφη ἡ γυνή, ἐπιχαριτώτατον
ἐπιχαριτώτατον: ἐπιχαριτώτατόν ἐστι;
ἐπιχαριτώτατος: superlativus < ἐπιχαρίς (zie WL).
μὲν
μὲν οὖν: wel degelijk.
οὖν, ἢν
ἢν: = ἐάν.
μέλλωσί γε οἱ καλῶς
θεραπευθέντες χάριν
χάριν εἴσεσθαι: εἴσομσι futurum < οἶδα;
χάριν οἶδα: dank betuigen.
εἴσεσθαι καὶ εὐνούστεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog