WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De taken van de 'bijenkoningin'
De ‘koningin’ van de bijen zendt de bijen uit, ontvangt en beheert wat zij
inbrengen, regelt het ‘weven’ van de raten, houdt toezicht op de jonge bijtjes en
laat hen, eenmaal volgroeid, de korf verlaten om zich elders te vestigen.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,32-34
32. Δοκεῖ δέ μοι, ἔφην, καὶ ἡ
ἡ...ἡγεμὼν: femininum!
τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν τοιαῦτα ἔργα ὑπὸ τοῦ
θεοῦ προστεταφμένα διαπονεῖσθαι.
καὶ ποῖα δή, ἔφη ἐκείνη, ἔργα ἔχουσα ἡ τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν ἐξομοιοῦται
ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις: i.e. lijkt ze dezelfde werkzaamheden te hebben.
τοῖς
τοῖς ἔργοις οἷς: τοῖς ἔργοις ἃ (attractie van het pronomen relativum).
ἔργοις οἶς ἐμὲ δεῖ πράττειν;
33. ὅτι
ὄτι κτλ.: causale bijzin, antwoord op de vraag καὶ ποῖα...πράττειν;.
, ἔφην ἐγώ, ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐκ ἐᾷ ἀργοὺς
ἀργοὺς: het adiectivum ἀργός is samengesteld (α-εργος) en dus van twee uitgangen.
τὰς
μελίττας εἶναι, ἀλλ᾿ ἃς
ἂς...ἐργάζεσθαι: objectszin bij ἐκπέμπει;
ἂς: pronomen relativum met ingesloten antecedent.
μὲν δεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι ἐκπέμπει ἐπὶ τὸ ἔργον καὶ
ἂ...εἰσφέρει: objectszin bij οἶδε en δέχεται.
ἂν αὐτῶν ἐκάστη εἰσφέρει, οἶδε τε καὶ δέχεται καὶ σώζει ταῦτα
ταῦτα: en ze beschermt het;
ταῦτα verwijst naar ἂ...εἰσφέρει, de consrtuctie van οἶδε en δέχεται (met relatieve bijzin als object) wordt niet voortgezet.
, ἔστ᾿
ἔστ᾿: ἔστε, zie WL.
ἂν
δέῃ χρῆσθαι. ἐπειδὰν
ἐπειδὰν: = ἐπειδὴ ἄν.
δὲ ἡ ὤρα τοῦ χρῆσθαι ἥκῃ, διανέμει
διανέμει τὸ δίκαιον ἑκάστῃ: dan geeft ze ieder een billijke portie.
τὸ δίκαιον
ἑκάστῃ. 34. καὶ ἐπὶ
ἐπὶ...ἐφέστηκεν: ἐφίσταμαί (intrans.) ἐπί + dat.: aan het hoofd staan van.
τοῖς
τοῖς ἔνδον ἐξυφαινομένοις κηρίοις:
het participium ἐξυφαινομένοις is ‘dominant’ gebruikt en heeft passieve betekenis: de - binnen geweven wordende - raten > het weven van de raten in de korf.
ἔνδον δ᾿ ἐξυφαινομένους κηρίοις ἐφέστηκεν, ὡς
ὡς: (+ 2x coni.): opdat.
καλῶς καὶ ταχέως ὑφαίνηται
ὑφαίνηται: singularis, omdat het geïmpliceerde subject (τὰ ἔνδον ἐξυφαίνομενα) neutrum is.
, καὶ τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται
ὡς ἐκτρέφηται
ἐκτρέφηται: singularis, omdat het geïmpliceerde subject (τὰ ἔνδον ἐξυφαίνομενα) neutrum is.
· ἐπειδὰν
ἐπειδὰν: = ἐπειδὴ ἄν
δὲ ἐκτραφῇ
ἐκτραφῇ: het geïmpliceerde subject is ὁ τόκος.
καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὶ γένωνται,
ἀποικίζει αὐτοὺς σὺν
σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι: er zijn twee mogelijkheden:
(a) genitivus partitivus, afhankelijk van τινὶ;
ἐπιγόνων: predicatieve dativus bij ἡγεμόνι;
vertaal: met een van de nakomelingen als leidster;
(b) : genitivus obiectivus, afhankelijk van ἡγεμόνι;
ἐπιγόνων: attribuut bij ἡγεμόνι;
vert.: met een (niet nader genoemde) leidster over de nakomelingen.
τῶν ἐπογόνων τινὶ ἡγεμόνι.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog