WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De νόμος steunt het goddelijk plan
De νόμος geeft een afspiegeling van de goddelijke regels en straft degene die het toegewezen
gebied en de toegewezen aard te buiten gaat.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,29-31
29. Ταῦτα
Ταῦτα: objectsaccusativus bij εἰδότας en antecedent bij .
δέ, ἔφη, δεῖ ἡμᾶς
ἡμᾶς...πειρᾶσθαι (exclusief ὦ γύναι): AcI, afhankelijk van δεῖ.
, ὦ γύναι, εἰδότας ἃ ἑκατέρῳ ἡμῶν
προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, περᾶσθαι ὅπως
ὅπως βέλτιστα:
ὅπως + superlativus: zo…mogelijk.
βέλτιστα τὰ προσήκοντα
ἑκάτερον
ἑκάτερον ἡμῶν: bijstelling bij ἡμᾶς.
ἡμῶν διαπράττεσθαι. 30. συνεπαινεῖ δέ, ἔφη
ἔφη φάναι: zei hij (Ischomachus) dat hij (destijds) zei.
φάναι, καὶ ὁ νόμος
αὐτὰ συζευγνὺς ἄνδρα καὶ γυναῖκα. καὶ κοινωνοὺς
κοινωνοὺς ὥσπερ...: ὥσπερ κοινωνοὺς...
ὥσπερ τῶν τέκνων ὁ
θεὸς ἐποίησεν
ἐποίησεν: de geïmpliceerde objectsaccusativus is αὐτούς.
, οὕτω καὶ ὁ νόμος τοῦ οἴκου καθίστησι
καθίστησι: de geïmpliceerde objectsaccusativus is αὐτούς;
καθίστημι + 2x acc.: maken tot.
. καὶ καλὰ δὲ εἶναι ὁ
νόμος ἀποδείκνυσιν ἃ
ἃ...δύνασθαι: subjectszin bij εἶναι.
ὁ θεὸς ἔφυσεν ἑκάτερον μᾶλλον δύνασθαι. τῇ μὲν
γὰρ γυναικὶ κάλλιον
κάλλιον: sc. ἐστίν.
ἔνδον μένειν ἢ θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον
αἴσχιον: sc. ἐστίν;
αἰσχίων: comparativus bij αἰσχρός.
ἔνδον
μένειν ἢ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. 31. εἰ δέ τις παρ᾿
παρ᾿ ἃ: παρά + acc.: langs, naast; in strijd met.
ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ
ποιεῖ: ποιέω: handelen.
,
ἴσως τι
τι: (acc. van het inwendig object/van inhoud bij ἀτακτῶν) in enig opzicht.
καὶ ἀτακτῶν
ἀτακτῶν τοὺς θεοὺς οὐ λήθει:
λήθω = λανθάνω;
λανθάνει/λήθει με ταῦτα ποιῶν: hij ontgaat me dat doende > het ontgaat me dat hij dat doet;
ἀτακτῶν: militaire term, metaforisch gebruikt.
τοὺς θεοὺς οὐ λήθει καὶ δίκην
δίκην δίδωσι:
δίκην δίδωμι: boete betalen, gestraft worden.
δίδωσιν ἀμελῶν τῶν
ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς ἔργα.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog