WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Verschillen en overeenkomsten in de mannelijke en de vrouwelijke natuur
De man is de fysiek sterkere, de vrouw is sterker in affectie jegens de nieuw-
geborenen en zij is vreesachtiger dan de man. Aan aandacht en oppassendheid
hebben zij in principe een gelijk aandeel. Vanwege hun verschillen hebben ze
elkaar nodig en vullen ze elkaar aan.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,23-28
23. Ῥίγη
Ῥίγη...καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορίας: complement (object) bij de infinitivus καρτερεῖν.
μὲν γὰρ καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορίας καὶ στρατείας τοῦ
τοὺ ἄνδρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν:
subject bij de infinitivus δύνασθαι en de daarvan afhangende infinitivus καρτερεῖν.
ἀνδρὸς τὸ
σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύνασθαι καρτερεῖν κατεσκεύασεν
κατεσκεύασεν: het geïmpliceerde subject is ὁ θεός.
· ὥστε
ὥστε…ἔργα: indien hoofdzin, dan ὥστε: dus; indien bijzin, dan ὥστε: zodat.
τὰ
ἔξω ἐπέταξεν αὐτῷ ἔργα· τῇ
τῇ...γυναικὶ...φύσας: predicatieve bepaling; het participium φύσας congrueert met θεός.
δὲ γυναικὶ ἦττον τὸ σῶμα δυνατὸν πρὸς ταῦτα
φύσας τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῇ
αὐτῇ: complement (indirect object) bij προσέταξεν.
, φάναι
φάναι ἔφη: …zei hij dat hij (destijds) zei.
ἔφη, προστάξαι μοι δοκεῖ ὁ θεός. 24.
εἰδὼς
εἰδὼς...τροφήν: predicatieve bepaling; het participium εἰδὼς congrueert met het geïmpliceerde subject (ὁ θεός) bij ἐδάσατο;
εἰδὼς heeft een objectszin (ὄτι...τροφήν) als complement.
δέ, ὄτι
ὄτι...τροφήν: complement (objectszin) bij εἰδὼς.
τῇ γυναικὶ καὶ ἐνέφυσε καὶ προσέταξε τὴν τῶν νεογνῶν
τέκνων τροφήν, καὶ
καὶ: ook, i.e. naast τὴν τῶν νεογνῶν τροφήν.
τοῦ
τοῦ στέργειν...πλεῖον: een groter aandeel in het liefhebben.'
στέργειν τὰ νεογνὰ βρέφη πλεῖον αὐτῇ ἐδάσατο
ἐδάσατο: ἐδασάμην: aoristus < δαίομαι/δατέομαι
τῷ ἀνδρί. 25. ἐπεὶ δὲ καὶ
καὶ: ook, i.e. naast τὴν τῶν νεογνῶν τροφήν en τοῦ στέργειν τὰ νεογνὰ βρέφη πλεῖον.
τὸ φυλάττειν τὰ
τὰ εἰσενεχθέντα: i.e. de voorraden.
εἰσενεχθέντα τῇ γυναικὶ
προσέταξε, γιγνώσκων
γιγνώσκων...ὄτι...οὐ κάκιόν ἐστι...,:
γιγνώσκων heeft een objectszin in de indirecte rede (ὄτι...εἶναι) als complement;
blijkens ἐδάσατο verwijst γιγνώσκων naar het verleden. Omdat het om een algemene waarheid gaat, is in ἐστι de tijd van de directe rede vastgehouden.
ὁ θεὸς, ὄτι
ὄτι...οὐ κάκιόν ἐστι: …dat het niet zo verschrikkelijk erg is.
πρὸς τὸ φυλάττειν οὐ κάκίον ἐστι
φοβερὰν εἶναι τὴν ψυχὴν, πλεῖον μέρος καὶ
καὶ: ook, i.e. naast affectie, zoals verwoord in τοῦ στέργειν τὰ νεογνὰ βρέφη.
τοῦ φόβου ἐδάσατο
ἐδάσατο: ἐδασάμην: aoristus < δαίομαι/δατέομαι
τῇ γυναικὶ
ἢ τῷ ἀνδρί. εἰδὼς
εἰδὼς...ὄτι...δεήσει, ἐάν...ἀδίκῇ:
εἰδὼς heeft een objectszin in de indirecte rede (ὄτι...τροφήν, met een conditionele bijzin) als complement;
blijkens ἐδάσατο verwijst εἰδὼς naar het verleden. Omdat het om een algemene waarheid gaat, is in δεήσει en in ἀδίκῇ (coniunctivus + ἄν en dus geen optativus iterativus) de tijd van de directe rede vastgehouden.
δέ, ὄτι καὶ
καὶ: ook, i.e. naast καρτερεῖν (+ object, cf. 23).
ἀρήγειν
ἀρήγειν...ἐάν τις ἀδίκῇ: iemand afweren als hij onrecht doet.
αὖ
αὖ...αὖ: i.e. op zijn beurt/anderzijds;
αὖ geeft de perspectiefwisseling aan; één keer αὖ zou volstaan hebben.
δεήσει
δεήσει: is met een AcI geconstrueerd (ἀρήγειν: inf.; τὸν…ἔχοντα: acc.).
, ἐάν τις ἀδικῇ, τὸν τὰ
ἔξω δ᾿ ἔργα ἔχοντα, τοΰτῳ αὖ
αὖ...αὖ: i.e. op zijn beurt/anderzijds; αὖ geeft de perspectiefwisseling aan; één keer αὖ zou volstaan hebben.
πλεῖον μέρος τοῦ θράσους ἐδάσατο
ἐδάσατο: ἐδασάμην: aoristus < δαίομαι/δατέομαι
 
Vervolg 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog