WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
VORM
Het door de wetgevers gecodificeerde recht bestond veelal uit concrete gebods-
en verbodsbepalingen. In de codes zelf ontbreekt reflectie1 op de aparte
bepalingen.
 
Athene
De Atheense wetgever Solon1 zou zijn funderende denkbeelden in zijn poëzie
verwoord hebben.
 
Het politiek-didactische karakter van de poëzie van Solon
Solon gebruikte zijn poëzie om zijn werkzaamheden als wetgever te recht-
vaardigen. Volgens sommigen heeft hij zelfs een poging ondernomen om zijn
wetten in poëtische vorm te gieten.
 
Plutarchus, Solon 3,3-4
3. Τῇ
Τῇ...ποιήσει: complement bij προσχρήσασθαι.
δὲ ποιήσει κατ᾿
κατ᾿ ἀρχὰς: aanvankelijk.
ἀρχὰς μὲν εἰς
εἰς οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς: i.e. niet met enige serieuze bedoeling; εἰς + acc.: finaal.
οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς, ἀλλὰ παίζων
παίζων: i.e. om te amuseren.
ἔοικε προσχρήσασθαι καὶ παράγων
παράγων ἑαυτὸν: ter verstrooiing van zichzelf;
παράγω: zie WL.
ἑαυτὸν ἐν τῷ σχολάζειν· ὕστερον δὲ καὶ
γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφους καὶ τῶν
τῶν πολιτικῶν: i.e. van zijn politieke boodschappen.
πολιτικῶν πολλὰ συγκκατέπλεκε τοῖς
ποιήμασιν, οὐχ
οὐχ ἱστορίας ἔνεκεν καὶ μνήνμης: i.e. niet om ze door een historisch verslag in de traditie te bewaren;
ἔνεκε(ν) = ἔνεκα.
ἱστορίας ἕνεκεν καὶ μνήμης, ἀλλ᾿ ἀπολογισμούς τε τῶν
πεπραγμένων ἔχοντα
ἔχοντα: predicatief participium, congruerend met πολλὰ.
καὶ προτροπὰς ἐνιαχοῦ καὶ νουθεσίας καὶ ἐπιπλήξεις
ἐπιπλήξεις: i.e. afschrikwekkende clausules.
τοὺς Ἀθηναίους. 4. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐντείνας
εἰς
εἰς ἔπος: in epische verzen;
de voorzetselgroep hangt van ἐντείνας af.
ἔπος ἐξενεγκεῖν, καὶ διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴν οὕτως ἔχουσαν·
 
πρῶτα μὲν εὐχώμεσθα
εὐχώμεσθα: = εὐχώμεθα.
Διὶ Κρονίδῃ βασιλῆι
βασιλῇ: = βασιλεῖ.
θεσμοῖς τοῖσδε τύχην
τύχην ἀγαθὴν: succes (cf. ‘good luck’).
ἀγαθὴν καὶ κῦδος ὀπάσσαι
ὀπάσσαι: = ὀπάσαι.
.
 
φιλοσοφίας
φιλοσοφίας τοῦ ἠθικοῦ...τὸ πολιτικὸν... ἠγάπησεν: van de filosofie gaf hij voorkeur aan de politieke ethiek.
δὲ τοῦ ἠθικοῦ μάλιστα τὸ πολιτικόν, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν
σοφῶν, ἠγάπησεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog