WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Tweede sanctionering van Lycurgus’ wetgeving
Als Lycurgus het orakel van Delfi om goedkeuring van zijn wetgeving vraagt, krijgt
hij een positief antwoord en stuurt dat naar Sparta. Na volbrenging van zijn taak
acht hij het moment gekomen om te sterven.
 
Plutarchus, Lycurgus 29,3-4
Παγαγενόμενος δὲ πρὸς τὸ μαντεῖον καὶ τῷ θεῷ θύσας, ἠρώτησεν εἰ καλῶς
οἱ νόμοι καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ ἀρετὴν πόλεως κείμενα
κείμενα: zie WL.
τυγχάνουσιν. 4. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς νόμους καλῶς κεῖσθαι
κεῖσθαι: zie WL.
καὶ τὴν πόλιν ἐνδοξοτάτην διαμενεῖν τῇ Λυκούργου χρωμένην πολιτείᾳ, τὸ
μαντεῖον γραψάμενος εἰς Σπάρτην ἀπέστειλεν. αὐτὸς δὲ τῷ θεῷ θύσας καὶ
τοὺς φίλους ἀσπασάμενος καὶ τὸν υἱόν, ἔγνω
ἔγνω: hij besloot.
μηκέτι
μηκέτι: οὐκέτι.
τοῖς
τοῖς πολίταις ἀφεῖναι τὸν ὅρκον:
ἀφίημι τινί τι: iemand (τινι) van iets (τι) ontslaan.
πολίταις ἀφεῖναι
τὸν ὄρκον, αὐτοῦ
αὐτοῦ: = ἑαυτοῦ (laat Grieks);
de genitivus hangt van τὸν βίον af.
δὲ καταλῦσαι τὸν βίον ἑκουσίως, ἡλικίας
ἡλικίας γεγονὼς: op een leeftijd gekomen.
γεγονὼς ἐν ᾗ
καὶ βιοῦν
βιοῦν ἔτι: i.e. blijven leven.
ἔτι καὶ πεπαῦσθαι
πεπαῦσθαι: sc. τοῦ βίου;
voor het perfectum cf. NL: ‘klaar zijn met leven’.
βουλομένοις
βουλομένοις: de dativus hangt van ὡραῖόν ἐστι af.
ὡραῖόν
ὡραῖόν ἐστι: het is de juiste tijd.
ἐστι, καὶ
καὶ...δοκοῦντων: genitivus absolutus, door καὶ nevengeschikt aan γεγονὼς (+ aanvullingen).
τῶν
τῶν περὶ αὐτὸν: (αὐτὸν = ἑαυτὸν) τὰ περὶ αὐτόν: zijn situatie.
περὶ
αυτὸν ἱκανῶς
ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν ἔχειν: echo van 2 ἔχειν...ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν en 3 ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν...κείμενοι.
πρὸς εὐδαιμονίαν ἔχειν δοκούντων.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog