WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Lycurgus gaat weer naar Delfi
Zoals de godheid zich over zijn schepping verheugt, zo verheugt Lycurgus zich
over zijn code. Hij ziet dat hij goed is, ook nu hij in werking is. Daarom wenst hij
dat zijn code ongewijzigd en onsterfelijk zal zijn. Na het volk op het hart gedrukt
te hebben zich aan zijn wetten te houden reist hij weer naar Delfi om zich van
goddelijke steun voor zijn werk te verzekeren.
 
Plutarchus, Lycurgus 29,1-3
1. ΚατειλημμένωνC δὲ τοῖς ἐθισμοῖς ἤδη τῶν κυριωτάτων ὑπ᾿ αὐτοῦ, καὶ τῆς
πολιτείας ἐκτεθραμμένης ἱκανῶς καὶ δυναμένης φέρειν
φέρειν ἑαυτὴν: i.e. zichzelf in stand houden.
ἑαυτὴν καὶ σώζειν
σώζειν δι᾿ ἑαυτῆς: σώζειν ἑαυτὴν δι᾿ ἑαυτῆς;
σώζειν: = σῴζειν.
δι᾿ ἑαυτῆς, ὥσπερ ὁ Πλάτων φηςὶν ἐπὶ
ἐπὶ τῷ κόσμῳ γενομένῳ καὶ κινηθέντι:
de voorzetselgroep is van εὐφρανθῆναι afhankelijk.
τῷ κόσμῳ γενομένῳ καὶ κινηθέντι
κινηθέντι τὴν...κίνησιν: τὴν...κίνησιν: accusativus van inhoud/van het inwendig object.
τὴν πρώτην κίνησιν εὐφρανθῆναι
εὐφρανθῆναι τὸν θεὸν: AcI, complement bij φησὶν.
τὸν θεόν, οὕτως ἀγασθεὶς καὶ ἀγαπήσας τὸ
τῆς νομοθεσίας κάλλος καὶ μέγετος ἐν
ἐν ἔργῳ γενομένης: nu die in werking was getreden
ἔργῳ γενομένης καὶ ὁδῷ
ὁδῷ βαδιζούσης: nu die haar loop volgde.
βαδιζούσης, ἐπεθύνησεν, ὡς
ὡς ἀνυστὸν ἐξ ἀνθρωπίνης προνοίας: voor zover in het vermogen van de menselijke voorzienigheid lag.
ἀνυστὸν ἐξ ἀνθρωπίνης προνοίας, ἀθάνατον
αὐτὴν ἀπολιπεῖν καὶ ἀκίνητον εἰς
εἰς τὸ μέλλον: voor de toekomst;
μέλλον: gesubstantiveerd participium.
τὸ μέλλον. 2. συναγαγὼν οὖν ἅπἁντας εἰς
ἐκκλησίαν, τὰ
τὰ...ἄλλα: i.e. de maatregelen die hij genomen had.
μὲν ἄλλα μετρίως ἔχειν ἔφη καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ
ἀρετὴν τῆς πόλεως, ὃ
ὃ...κυριώραόν ἐστι καὶ μέγιστον: objectzin bij ἐξενεγκεῖν.
δὲ κυριώτατόν ἐστι καὶ μέγιστον οὐκ ἂν
ἂν ἐξενεγκεῖν: ἂν geeft het karakter van een optativus potentialis.
ἐξενεγκεῖν
πρότερον πρὸς αὐτοὺς ἢ χρήσασθαι τῷ θεῷ. δεῖν
δεῖν: hangt nog van ἔφη af.
οὖν ἐκείνους ἐμμενεῖν
τοῖς καθεστῶσι
καθεστῶσι: καθίστημι: zie WL.
νόμοις καὶ μηδὲν ἀλάσσειν μηδὲ μετακινεῖν ἕως ἐπάνεισιν
ἐκ Δελφῶν αὐτός· ἐπανελθὼν γὰρ ὅ τι ἂν τῷ θεῷ δοκῇ ποιήσειν
ποιήσειν: hangt nog van ἔφη af.
. 3.
ὁμολογούντων δὲ πάνρων καὶ κελευόντων βαδίζειν, ὅρκους
ὅρκους λαβὼν: ὅρκον λαμβάνω: een eed afnemen.
λαβὼν παρὰ
τῶν βασιλέων καὶ τῶν
τῶν γερόντων: De γέροντες (voor γέρων zie WL.) zijn de leden van de γερουσία, de raad der oudsten.
γερόντων, ἔπειτα παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν,
ἐμμενεῖν καὶ χρήσεσθαι τῇ καθεστώσῃ
καθεστώσῃ: καθίστημι: zie WL.
πολιτείᾳ μέχρις
μέχρις: μέχρι(ς) kan in de betekenis totdat als voegwoord gebruikt worden.
ἂν ἐπανέλθῃ ὁ
ὁ Λυκοῦργος: In de indirecte weergave van de tekst van de eed klinkt uit de directe weergave de naam van de aflegger van de eed nog door.
Λυκοῦργος, ἀπῆρεν εἰς Δελφούς.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog