WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Sparta
In tegenstelling tot de wetten van wetgevers van andere πόλεις, werden de wetten
van Sparta’s wetgever Lycurgus1, althans volgens Plutarchus, niet opgeschreven.
 
Lycurgus’ motivering van zijn keuze om de wetten niet op te tekenen
Opvoeding is het middel bij uitstek om de burgers de belangrijkste voorwaarden
voor geluk en voorspoed van de staat in het hart te griffen. Zo wordt
onwankelbaar voortduren daarvan het best gewaarborgd. Er zijn aangelegenheden
van minder belang die, naar in de praktijk blijkt, van tijd tot tijd wijziging nodig
hebben. Wel opgevoede mensen zijn competent genoeg om daarvoor zorg te
dragen. Zij moeten niet gehinderd worden door schriftelijke bepalingen.
 
Plutarchus, Lycurgus 13,1-2
1. Νόμους δὲ γεγραμμένους ὁ Λυκοῦργος οὐκ ἔθηκεν, ἀλλὰ μία τῶν
καλουμένων
καλουμένων: zogenaamde.
ῥητρῶν ἐστιν
...ἐστιν αὕτη: …verbiedt dat.
αὕτη. τὰ
τὰ...κυριώτατα καὶ μέγιστα: de meest gezaghebbende en belangrijkste bepalingen.
C μὲν γὰρ κυριώτατα καὶ μέγιστα πρὸς
πρὸς εὐδαιμονίαν...καὶ ἀρετὴν: attribuut bij τὰ...κυριώτατα καὶ μέγιστα.
εὐδαιμονίαν πόλεως καὶ ἀρετήν ἐν τοῖς ἤθεσιν ᾤετο καὶ
καὶ ταῖς ἀγωγαῖς: bepaling bij ἐγκατεστοιχειωμένα; καὶ: ook.
ταῖς ἀγωγαῖς τῶν
πολιτῶν ἐγκατεστοιχειωμένα μένειν ἀκίνητα καὶ βέβαια, ἔχοντα τὴν
προαίρεσιν δεσμὸν
δεσμὸν ἰσχυρότερον: predicatieve bepaling, in getal en naamval congruerend met τὴν προαίρεσιν.
ἰσχυρότερον τῆς
τῆς ἀνάγκης: dan dwang; genitivus comparationis bij ἰσχυρότερον.
ἀνάγκης, ἣν παίδευσις ἐμποιεῖ τοῖς
νέοις, νομοθέτου διάθεσιν ἀπεργαζομένη περὶ
περὶ ἕκαστον: (ἐν) ἕκαστῳ.
ἕκαστον αὐτῶν. 2. τὰ
τὰ...μικρὰ καὶ χρηματικὰ συμβόλαια καὶ μεταπίπτοντα ταῖς χρείαις: object bij καταλαμβάνειν en ἐᾶν;
μικρὰ, χρηματικὰ en μεταπίπτοντα ταῖς χρείαις: attributen bij συμβόλαια;
de infinitivi hangen van βέλτιον ἦν af.
δὲ
μικρὰ καὶ χρηματικὰ συμβόλαια καὶ μεταπίπτοντα ταῖς χρείαις ἅλλοτε
ἄλλοτε ἄλλως: telkens anders.
ἄλλως βέλτιον ἦν μὴ καταλαμβάνειν ἐγγράφοις ἀνάγκαις
ἀνάγκαις: met…beperkende bepalingen.
μηδὲ άκινήταις
ἔθεσιν, ἀλλ᾿ ἐᾶν ἐπὶ
ἐπὶ τῶν καιρῶν: afhankelijk van de omstandigheden.
τῶν καιρῶν, προσθέσεις λαμβάνοντα καὶ ἀφαιρέσεις,
ἃς ἃν οἱ πεπαιδευμένοι δοκιμάσωσι. τὸ γὰρ ὅλον καὶ πᾶν τῆς νομοθεσίας
ἔργον εἰς παιδείαν ἀνῆψε.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog