WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
In de praktijk van de πόλις
Door hen de door de oude wetgevers opgestelde νόμοι als voorbeelden na te
laten volgen, leert de πόλις de jongeren met inachtneming van de νόμοι zelf
gezag uit te oefenen en zich aan het gezag van anderen te onderwerpen. Op
overtreding van de staat straf νόμοι. Deze straf heet ‘berechten’.
 
Plato, Protagoras 326c-e
(326c) Ἐπειδὰν
Ἐπειδὰν: ἐπειδάν= ἐπειδὴ ἄν.
C δὲ ἐκ
ἐκ διδάσκαλων: ἐκ τῶν διδάσκαλων οἰκιῶν.
διδάσκαλων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε
νόμους ἀναγκάζει μανθάνειν καὶ κατὰ
κατὰ τούτους: τούτους verwijst naar τοὺς...νόμους.
τούτους ζῆν κατὰ
κατὰ παράδείγμα: sc. αὐτῶν (i.e. τῶν νόμων).
παράδειγμα, ἵνα
μὴ αὐτοὶ ἐφ᾿
ἐφ᾿ αὑτῶν: i.e. ‘op eigen houtje’;
αὑτῶν = ἑαυτῶν.
αὐτῶν εἰκῇ πράττωσιν, 326d. ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ
γραμματισταὶ τοῖς
τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν...τῶν παίδων:
δεινός + inf.: knap in.
μήπω
μήπω: (niet οὔπω) vanwege het conditionele karakter van τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων (i. e. als er onder de kinderen zijn die nog niet knap…zijn, dan aan dezen).
δεινοῖς γράφειν τῶν
τῶν παίδων: de genitivus hangt van δεινοῖς af.
παίδων ὑπογράψαντες
ὑπογραψάντες γραμμὰς: het kind trok de letters die de onderwijzer voorschreef na, zodat deze zijn letters als het ware onder
(ὑπο-) die van het kind schreef.
γραμμὰς
γραμμὰς: i.e. lijnen waarmee de letters gevormd zijn.
τῇ γραφίδι οὕτω
οὕτω: correleert niet met ὥσπερ, maar resumeert ὑπογραψάντες γραμμὰς τῇ γραφίδι.
τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶ ἀναγκάζουσι
γράφειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὣς
ὣς: correleert met ὥσπερ; ὥς (met accent): = οὕτως.
δὲ
δὲ: δέ staat soms in een hoofdzin die door een bijzin voorafgegaan wordt, en kan dan in de vertaling niet weergegeven worden.
καὶ
καὶ: ook.
ἡ πόλις νόμους
ὑπογράψασα, ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὑρήματα, κατὰ τούτους
ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι
ἄρχεσθαι: met passieve betekenis.
, ὂς
ὃς..., κολάζει: ὃς heeft een ingesloten antecedent; met explicitering (‘antecedent’ in postpositie): ὃς..., τούτον κολάζει.
δ᾿ ἂν ἐκτὸς βαίνῃ τούτων κολάζει·
καὶ ὄνομα
ὄνομα...εὐθῦναι: ὄνομα...ἐστὶν εὐθῦναι.
τῇ κολάσει ταύτῃ καὶ παρ᾿ ὑμῖν καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς
ὡς εὐθυνούσης τῆς δίκης: ὡς + ptc. geeft hier niet zozeer een subjectieve reden (omdat naar mijn mening), maar eerder een door Protagoras als werkelijkheid voorgestelde reden. Dat is in vertaling moeilijk uit te drukken.
εὐθυνούσης
εὐθυνούσης...εὐθῦναι: De echo (2x) van εὐθύνουσιν (325d) geeft nadruk en zegt iets over wat Protagoras ziet als de functie –correctie, meer dan represaille- van de straffen die de πόλις oplegt.
τῆς δίκης, εὐθῦναι
εὐθυνούσης...εὐθῦναι: De echo (2x) van εὐθύνουσιν (325d) geeft nadruk en zegt iets over wat Protagoras ziet als de functie –correctie, meer dan represaille- van de straffen die de πόλις oplegt.
. 326e. τοσαύτης οὖν τῆς ἐπιμελείας
οὔσης περὶ ἀρετῆς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. θαιμάζεις, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀπορεῖς εἰ
διδακτόν
διδακτόν: neutrum, eigenlijk: iets onderwijsbaars.
ἐστιν ἀρετή; ἀλλ᾿ οὐ χρὴ θαυμάζειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ
διδακτόν
διδακτόν: neutrum, eigenlijk: iets onderwijsbaars.
.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog