WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Bij de citerspeler en bij de sporttrainer
Bij de citerspeler leren de jongeren zichzelf te begeleiden op de citer. Zo worden zij
geciviliseerder en wordt er bij hen gevoel voor ritme en harmonie aangekweekt.
Deze eigenschappen maken hen geschikt om in het publieke domein te spreken en
te handelen.
 
De sporttrainer zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Daardoor
worden zij volhardend in de strijd en in de uitoefening van ander publieke taken.
 
Plato, Protagoras 326a-c
(326a) Οἵ τ᾿αὖ
αὖ: op hun beurt; markeert de overgang naar de κιθαρισταί.
κιθαρισταί, ἕτερα
ἔτερα τοιαῦτα: evenzo; (Lat.) mutatis mutandis.
τοιαῦτα, σωφροσύνης
σωφροσύνης τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως κτλ.: ἐπιμελοῦνται is eerst met een genitivus, vervolgens met een finale bijzin verbonden.
ἐπιμελοῦνται καὶ
ὄπως ἂν οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσιν· πρὸς
πρὸς...τούτοις: bovendien.
δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κιθαρίζειν
μάθωσιν, ἄλλων
ἄλλων...ποιητῶν...μελοποιῶν: andere…dichters, namelijk de lyrische.
αὖ ποιητῶν ἀγαθῶν διδάσκουσιν μελοποιῶν, εἰς τὰ
κιθαρίσματα ἐντείνοντες
ἐντείνοντες: het geïmpliceerde object is ποιήματα.
, 326b. καὶ τοὺς
τοὺς ῥυθμούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσι οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων: zij dwingen de ritmen en harmonieën zich eigen te maken aan de zielen van de kinderen;
het gaat hier om een proces van internalisering, waarin, om het dwingend karakter van de muziek te benadrukken, de rollen omgekeerd worden.
ῥυθμούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας
ἀνάγκουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἥμερώτεροί τε ὦσιν, καὶ
εὐρυθμότεροι καὶ εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι χρήσιμοι
χρήσιμοι...εἰς τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν: geschikt om (in het openbaar) te spreken en te handelen.
ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε
καὶ πράττειν· πᾶς γὰρ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμονίας
δεῖται. ἔτι τοίνυν πρὸς
πρὸς τούτοις: bovendien.
τούτοις εἰς
εἰς παιδοτρίβου: εἰς τοῦ παιδοτρίβου οἰκίαν.
παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ
τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες: is met 2 x accusativus (1. τὰ σώματα, 2. βελτίω, acc.plur. neutr.) geconstrueerd;
βελτίω: in betere staat.
σώματα
βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ
χρηστῇ οὔσῃ: (predicatieve bepaling; οὔσῃ congrueert met διανοίᾳ) dat daardoor deugdelijk geworden is.
οὔσῃ, 326c. καὶ μὴ
ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ πονηρίαν τῶν σώματων καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ
ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσιν. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ
οἱ μάλιστα δυνάμενοι: μάλιστα δύναμαι: het het beste kunnen doen.
μάλιστα δυνάμενοι
<μάλιστα>
<μάλιστα>: het meest dikwijls; toegevoegd omdat Protagoras anders zijn argument dat de πολιτική ἀρετή in principe door iedereen geleerd kan worden zou verzwakken.
-μάλιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτατοι- καὶ οἱ τούτων ὑιεῖς
ὑεῖς: nominativus pluralis bij ὑιός.
,
πρῳαίτατα
πρῳαίτατα...τῆς ἡλικίας: op de jeugdigste leeftijd (sc. in vergelijking mat anderen);

πρῳαίτατος: adiectivum, superlativus bij πρῷος (vroeg);

τῆς ἡλικίας: genitivus partitivus (noemt het geheel waarvan een deel genomen wordt), die een punt in een periode aangeeft.
εἰς
εἰς διδασκάλων: εἰς τῶν διδασκάλων οἰκίας.
διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα
ὀψιαίτατα: ὀψιαίτατος: adiectivum, superlativus bij ὄψιος (laat).
ἀπαλλάττονται.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog