WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Bij de verschillende leermeesters
Na de eerste jaren thuis gaan de kinderen naar verschillende leermeesters, in de
eerste plaats naar de onderwijzer, maar ook naar de citerspeler, en de
sporttrainer.
 
Bij de onderwijzer
De onderwijzer brengt de kinderen elementaire vaardigheden als lezen en schrijven
bij. Maar hij laat hen ook kennis maken met exemplarische figuren uit de literaire
traditie en biedt hun zo de mogelijk zich met hen te identificeren en hen na te
volgen.
 
Plato, Protagoras 325d-326a
(325d) Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς
εἰς διδασκάλων: εἰς τῶν διδασκάλων οἰκίας; met διδασκάλων worden hier de onderwijzer en de citerspeler bedoeld.
διδασκάλων πέμποντες πολὺ μᾶλλον ἐντέλλονται
ἐντέλλονται: sc. αὐτοῖς (i.e. τοῖς διδασκάλοις);
het geïmpliceerde subject is onbepaald (NL: ze).
ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας τῶν παίδων ἢ γραμμάτων
γραμμάτων: technische term (onderwijs).
τε καὶ κιθσρίσεως· 325e
οἱ δὲ διδάσκαλοι τούτων ἐπιμελοῦνται, καὶ
καὶ ἐπειδὰν...326a. γενέσθαι: betreft in de eerste plaats het onderricht van de onderwijzer.
ἐπειδὰν
ἐπειδὰν: ἐπειδὴ ἄν.
αὖ γράμματα μάθωσιν
καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ γεγραμμένα ὥσπερ τότε
τότε: i.e. toen ze nog klein waren.
τὴν
τὴν φωνὴν: i.e. het gesproken woord.
φωνήν,
παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν
ἀναγίγνώσκειν: finale infinitivus, afhangend van παρατιθέασιν.
ποιητῶν ἀγαθῶν
ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν
ἐκμανθάνειν: (technische term uit het onderwijs) door nazeggen leren, eigenlijk: uit de mond/van de lippen (van de onderwijzer) leren.
άναγκάζουσιν, ἐν οἶς πολλαὶ μὲν νουθετήσεις
νουθετήσεις: technische term (retorica).
ἔνεισιν, 326a. πολλαὶ δὲ διέξοδοι
διέξοδοιι: technische term (retorica; een διέξοδος bevatte meestal een beschrijving).
καὶ ἔπαινοι
ἔπαινοι: technische term (retorica).
καὶ ἐγκώμια
ἐγκώμια: technische term (retorica).
παλαιῶν
ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἴνα ὁ παῖς ζηλῶν
ζηλῶν: ijverig.
μιμῆται
μιμῆται: sc. αὐτούς;
in het onderwijs lag sterk meer dan op oorspronkelijkheid de nadruk op μίμησις (navolging van voordeelden).
καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog