WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Het ontstaan van de πόλις als samenlevingsvorm
Om de mensen te redden stuurt Zeus zijn boodschapper Hermes naar hen toe
om hun respect en recht te brengen. Hermes moet deze gaven niet onder de
mensen per categorie maar individueel verdelen. Alleen dan kunnen er
levensvatbare πόλεις ontstaan.
 
Plato, Protagoras 322c-d
322c  Ζεὺς οὖν δείσας
δείσας: ἔδεισα: (aor.) vrezen, cf. δέδοικα
περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν
πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ
αἰδῶ: declinatie: αἰδῶς, -οῦ, -οῖ, -ῶ.
τε καὶ δίκην
δίκην: i.e. rechtsbesef en tegelijk de rechtsorde zelf.
, ἵν᾿ εἶεν πόλεων κόσμοι
κόσμοι: sieraden.
τε καὶ δεσμοὶ φιλίας
φιλίας: i.e. van saamhorigheidsgevoel.
συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία, τίνα οὖν τρόπον
δοίη
δοίη: optativus obliquus (in de directe rede zou een coniunctivus dubitativus gestaan hebben).
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· “πότερον
πότερον κτλ.: πότερον leidt het eerste lid van een tweeledige vraag in; νενέμηνται...δημιουργοί onderbreekt de vraag. Met καὶ κτλ. wordt de vraag met onder invloed van de tussenzin gespecificeerde inhoud opnieuw gesteld, maar nu zonder πότερον. Met begint het tweede lid.
ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω
καὶ ταύτας νείμω
νείμω: coniunctivus dubitativus.
; νενέμηνται δὲ ὥδε· εἷς
εἷς ἔχων ἰατρικὴν: één persoon die in het bezit van de geneeskunde is;
ἰατρικὴ: sc. τέχνη.
ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἰδιώταις,
καὶ οἱ
οἱ ἄλλοι δημιουργοί: sc. ἕκαστοι πολλοῖς ἱκανοὶ ἰδιώταις.
ἄλλοι δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ
θῶ: coniunctivus dubitativus.
ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω
νείμω: coniunctivus dubitativus.
;”  322d  “ἐπὶ
ἐπὶ πάντας: over allen (i.e.over alle mensen).
πάντας”, ἔφη ὁ Ζεύς, “καὶ
πάντες μετεχόντων
μετεχόντων: -(ο)ντων: uitgang van de 3e pers. plur. imperat. act.
· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλιγοὶ αὐτῶν
αὐτῶν: de genitivus hangt van μετεχόντων af.
μετέχοιεν
ὥσπερ ἄλλων τέχνων· καὶ νόμον γε θὲς παρ᾿
παρ᾿ ἐμοῦ: namens mij.
ἐμοῦ τὸν
τὸν…δυνάμενον: objectsaccusativus bij κτείνειν;
κτείνειν: dat men…moet doden.
μὴ δυνάμενον
αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως”
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog