WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De redding van de mensen
In zijn ijver heeft Epimetheus de mens overgeslagen. Als Prometheus het werk
van Epimetheus komt inspecteren en vlak voor de mens uit de aarde naar het
daglicht moet komen de fout ontdekt, steelt hij van Athene en Hephaistos het
technisch vernuft en het vuur en schenkt ze de mensen. Hierdoor kunnen zij op
royale wijze leven.
 
Plato, Protagoras 321c-322a
321c Λοιπὸν
Λοιπὸν...αὐτῷ ἦν: er bleef nog voor hem over.
δὴ ἀκοσμήτον γένος, καὶ ἠπορεῖ
ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο: sc. αὐτῷ; hij wist niet wat hij (ermee) moest doen;
χρήσαιτο: optativus obliquus (in de directe rede zou een coniunctivus dubitativus gestaan hebben);

ὅτι: pronomen relativum indefinitum, accusativus van inhoud/van het inwendig object.
 ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι
ἀποροῦντι...αὐτῷ ἔρχεται: αὐτῷ: dativus van de belanghebbende persoon, bepaling bij ἔρχεται; gewoonlijk wordt ἔρχομαι met πρός + acc. geconstrueerd.

ἀποροῦντι: predicatieve bepaling, congruerend met αὐτῷ.
δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νόμην, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν
ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς
ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα: de genitivus (partitivus) πάντων hangt van ἔχοντα af;
ἐμμελῶς πάντων ἔχω: ik ben passend met alles uitgerust;
genitivus partitivus: genitivus die het groter geheel aangeeft waarvan een deel genomen wordt; cf. κατέχω + gen.: deel hebben aan.
πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ
ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη
ἤδη δὲ καὶ κτλ.: cf 320 d ἐπειδὴ δὲ καὶ κτλ.
δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα
παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ
ἀπορίᾳ σχόμενος...: omdat hij door verlegenheid bevangen was; cf. ἀπορία ἔχει τινά: verlegenheid houdt iemand bevangen;
σχόμενος: met passive betekenis.
οὖν
σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα
ἥντινα...εὕροι: afhankelijke vraag (na ἀπορίᾳ); εὕροι: optativus obliquus (in de directe rede zou een coniunctivus dubitativus gestaan hebben).
σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, 321d
κλέπτει
κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθῆνας τὴν...σοφιαν:
κλέπτω τί τινος/παρά τινος: iets (τι) van iemand (τινος/παρά τινος) stelen.
Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν
τὴν ἔντεχνον σοφίαν: i.e. de bekwaamheid en het inzicht waaruit ambachtelijke vaardigheden voortkomen.
ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί -ἀμήχανον
γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν
αὐτὴν...κτηνήν...γένεσθαι: dat deze…verworven werd;
αὐτὴν: verwijst naar τὴν ἔντεχνον σοφίαν.
κτητήν τῳ
τῳ: = τινι.
ἢ χρησιμὴν γενέσθαι- καὶ οὕτω δὴ
δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν
τὴν μὲν οὖν κτλ.: let op de omslachtigheid van het verhaal. Nadat eerst in algemene termen over het stelen van de ἔντεχνος σοφία en het vuur gesproken is, volgen nu, naast de mededeling over de πολιτικὴ τέχνη, enkele details.
μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρώπος ταύτῃ
ταύτῃ: op die manier.
ἔσχεν
ἔσχεν: (de mens) kreeg in bezit.
, τὴν
τὴν...πολιτικὴν: sc. σοφίαν.
δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ
εἰς μὲν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν· πρὸς
πρὸς: (als adverbium gebruikt) bovendien.
δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν· εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου
οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην
ἐφιλοτειχνείτην: 2 plur. imperf. ‘dualis’ (tweevoud).
, 321e λαθὼν
λαθὼν: (ptc. aor. bij λανθάνω) heimelijk.
εἰσέρχεται, καὶ
κλέψας τήν
τὴν...ἔμπυρον τέχνην: i.e. de vaardigheiden die met vuur te maken hebben.
τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς
Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία
εὐπορία...τοῦ βίου: rijke mogelijkheden om te leven.
μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου
γίγνεται, Προμηθέα δὲ [δι᾿ Ἐπιμηθέα] ὕστερον, ᾗπερ
ᾗπερ: + περ; -περ preciseert.
λέγεται, κλοπῆς
δίκη
δίκη: straf.
μετῆλθεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog