WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
HET ONTSTAAN VAN DE ΠΟΛΕΙΣ
 
De natuurlijke gesteldheid van Griekenland met zijn vele bergen, dalen en
kloven, bracht mee dat de Grieken zich verenigden in aparte samenlevings-
verbanden, πόλεις genaamd. Zij organiseerden deze samenlevingsverbanden
door middel van geschreven en ongeschreven afspraken en wetten, de ἔγγραφοι
νόμοι en de ἄγραφοι νόμοι. Plato laat Protagoras1 in de gelijknamige dialoog in
een μῦθος1 vertellen hoe de samenlevingverbanden ontstonden.
 
De schepping van de levende wezens
De goden scheppen de levende wezens en geven de broers Prometheus en
Epimetheus de opdracht hen met verschillende vermogens uit te rusten. Met
instemming van zijn broer begint Epimetheus met deze taak.
 
Plato, Protagoras 320c-d
(320c) Ἦν
Ἦν γάρ ποτε...: Er was eens…;
cf. het begin van sprookjes.
γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν.
320d. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις
τούτοις: i.e. τοῖς θνητοῖς γένεσι.
χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως
γενέσεως: de genitivus hangt van χρόνος af.
,
τυποῦσιν αὐτὰ
αὐτὰ: i.e. τὰ θνητὰ γένη.
θεοὶ γῆς
γῆς ἔνδον: het adverbium kan als prepositie (hier in postpositie) met de genitivus verbonden worden.
ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν
τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται: Protagoras bedoelt waarschijnlijk water en lucht, waarmee dan de traditionele reeks van vier elementen gegeven is.
ὅσα
πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ᾿ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς Προμηθεῖ
Προμηθεῖ...Ἐπιμηθεῖ:
etymologie van de namen:
Προμηθεύς (cf. μήδομαι: overwegen, overleggen): hij die vooruit denkt,
Ἐπιμηθεύς: hij die achteraf denkt.
καὶ
Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι
νεῖμαι...νεῖμαι, νείμαντος...νέμει...(volgend tekstdeel) νέμων: de herhaling is karakteristiek voor de verteltrant van de μῦθος.
δυνάμεῖς ἑκάστοις
ἑκάστοις: aan hen allen.
ὡς πρέπει.
Προμηθέα
Προμηθέα κτλ.: de werkindeling waarom Epimetheus verzoekt is, gezien de etymologie van de namen van de broers, paradoxaal.
δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς
αὐτὸς: de nominativus sluit formeel bij Ἐπιμηθεὺς aan, maar is logisch ook met νεῖμαι verbonden.
νεῖμαι, “νείμαντος
νείμαντος...μοῦ: genitivus absolutus.
δέ μου”,
ἔφη, “ἐπίσκεψαι·” καὶ οὕτω πείσας νέμει.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog