WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
Conclusie
Iedere wetgever heeft met zijn wetten de grootste deugd op het oog. De grootste
deugd is, om met Theognis te spreken, betrouwbaarheid in gevaarlijke
omstandigheden, of, met andere woorden, volmaakte rechtvaardigheid. De door
Tyrtaeus zo geprezen dapperheid is slechts de vierde in rangorde.
 
    Plato, Nomoi I 630b-630d
  ΑΘ. Ποῖ
Ποῖ δὴ τελευτᾷ νῦν ἡμῖν οὖτος ὁ λόγος...;:
i.e. wat is dan nu de conclusie van de redevoering die we hebben gehouden...?
δὴ τελευτᾷ νῦν ἡμῖν οὖτος ὁ λόγος, καὶ τί φανερόν ποτε
ποτε: toch wel.
    ποιῆσαι βουληθεὶς λέγει
λέγει: οὖτος ὁ λόγος is nog het subject.
ταῦτα
ταῦτα: verwijst naar de inhoud van de redenering, zoal in het voorafgaande gepresenteerd.
; δῆλον
δῆλον ὅτι: natuurlijk.
ὅτι τόδε, ὡς παντὸς
παντὸς μᾶλλον: zeer beslist.
630c   μᾶλλον καὶ
καὶ ὁ...νομοθέτης, πᾶς τε:
καὶ ὁ...νομοθέτης, καὶ πᾶς.
ὁ τῇδε
τῇδε: hier; i.e. op Creta.
παρὰ
παρὰ Διὸς: door Zeus geïnspireerd.
Διὸς νομοθέτης, πᾶς τε οὗ
οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελος: (οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν) die ook maar een beetje van belang is.
καὶ
    σμικρὸν
σμικρὸν: = μικρὸν.
ὄφελος, οὐκ
οὐκ ἄλλοσε ἢ: naar geen ander doel dan.
ἄλλοσε ἢ πρὸς μεγίστην ἀρετὴν μάλιστα
    βλέπων ἀεὶ θήσει τοὺς νόμους· ἔστι
ἔστι...αὕτη πιστότης: en dat (i.e. en die deugd) is betrouwbaarheid.
δέ, ὤς φησι Θέογνις, αὕτη
    πιστότης ἐν τοῖς δεινοῖς, ἥν τις δικαιοσύνην ἂν τελέαν
630d   ὀνομάσειεν. ἣν
ἣν…μάλιστα: subjectszin bij λέγοιτ᾿;
ἣν: met ingesloten antecedent (αὕτη ἡ ἀρετή).
δ᾿ αὖ Τύρταιος ἐπῄνεσε μάλιστα, καλὴ
καλὴ...καὶ κατὰ καιρὸν κεκοσμημένη τῷ ποιητῇ: predicatieve bepaling, concessief.
μὲν καὶ
    κατὰ
κατὰ καιρὸν: bij de juiste gelegenheid.
καιρὸν κεκοσμημένη
κεκοσμημένη: geroemd.
τῷ
τῷ ποιητῇ: bepaling, de dativus geeft de handelende persoon aan.
ποιητῇ, τετάρτη
τετάρτη...εἶνατ λέγοιτ᾿ ἂν:
lett.: die (deugd)…zou gezegd kunnen worden…te zijn > van die (deugd) zou men kunnen zeggen dat zij…is
μέντοι ὅμως
    ἀριθμῷ τε καὶ δυνάμει τοῦ
τοῦ τιμία εἶναι: i.e. in de hiërarchie;
de genitivusconstructie is een attribuut bij ἀρίθμῳ en δυνάμει.
τιμία
τιμία: nom. sing. fem., congrueert met het geïmpliceerde subject (αὕτη ἡ ἀρετή) bij λέγοιτ᾿.
εἶναι λέγοιτ᾿ ἂν ὀρτθότατα.
     
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog