WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
Theognis versus Tyrtaeus
Met beroep op de dichter Theognis kan aangetoond worden dat hij die strijdt in
een burgeroorlog de beste strijder is. Met zijn dapperheid gaan de andere
kardinale deugden, rechtvaardigheid, zelfcontrole en bezonnenheid, gepaard. Bij
hen verkeren deze deugden niet, zoals vooral bij de meeste huurlingen die in een
buitenlandse oorlog strijden, in hun tegendeel.
 
    Plato, Nomoi I 630a-630b
  ΑΘ. Ἡμεῖς
Ἡμεῖς: het is ΄de Athener΄ die zich op Theognis van Megara beroept. Theognis laat ook zelf elders (237-254, Bergk) blijken dat hij van mening is dat zijn poëzie pan-helleens bereik heeft.
δέ γε ἀγαθῶν
ἀγαθῶν ὄντων τούτων: concessieve genitivus absolutus, of genitivus comparationis (de participiumconstructie is concessief) bij ἀμείνους.
ὄντων τούτων ἔτι
ἔτι...ἀμείνους...καὶ πολὺ: zelfs nog veel dapperder.
φαμὲν ἀμείνους εἶναι
    καὶ πολὺ τοὺς
τοὺς...γιγνομένους ἀρίστους...: subjectsaccusativus bij εἶναι.
ἐν τῷ μεγίστῳ πολέμῳ γιγνιμένους ἀρίστους
    διαφανῶς. ποιητὴν δὲ καὶ ἡμεῖς μάρτυρα ἔχομεν, Θέογνιν,
    πολίτην τῶν
τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγαρεών: zie namenlijst Θέογνις.
ἐν Σικλίᾳ Μεγαρέων, ὅς φησι
     
    πιστὸς
πιστὸς...διχοστασίῃ: Theognis 77-78 (Bergk).
ἀνὴρ χρυσοῦ
χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι: complement (infinitivusconstructie) bij ἄξιος (= ἄξιός ἐστιν).
τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι
χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι: complement (infinitivusconstructie) bij ἄξιος (= ἄξιός ἐστιν).
    ἄξιος
ἄξιος: ἄξιός ἐστιν.
ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ.
     
    τοῦτον δή φαμεν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρῳ ἀμείνονα ἐκείνου
    πάμπολυ γίγνεσθαι, σχεδὸν
σχεδὸν ὅσον ἀμείνων δικαιοσύνη καὶ κτλ.: σχεδὸν τοσοῦτον ἀμείνων ὅσον ἐστὶ δικαιοσύνη καὶ κτλ.: bijna zoveel dapperder als rechtvaardigheid is en etc.;
ἀμείνων: congrueert met het eerste deel van het subject.
ὅσον ἀμείνων δικαιοσύνη καὶ
630b   σωφροσύνη καὶ φρόνησις εἰς
εἰς ταὐτὸν (= τὸ αὐτὸν) ἐλθοῦσαι μετ᾿ ἀνδρίας: i.e. wanneer zij samengaan met dapperheid.
ταὐτὸν ἐλθοῦσαι
ἐλθοῦσαι: pluralis, vanwege de drievoudigheid van het subject.
μετ᾿ ἀνδρίας
    αὐτῆς
αὐτῆς μόνης ἀνδρίας: genitivus comparationis bij ἀμείνων.
μόνης ἀνδρίας. πιστὸς
πιστὸς...καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν: naamwoordelijk deel van het predicaat.
μὲν γὰρ καὶ ὑγιὴς
ὑγιὴς: verwijst hier naar fysieke en geestelijke gezondheid.
ἐν
    στάσεσιν οὐκ ἂν ποτε γένοιτο
γέγνοιτο: met geïmpliceerd subject, te ontlenen aan ἄνηρ (zie bovenstaand citaat).
ἄνευ ξυμπάσης
ξυμπάσης: συμπάσης.
ἀρετῆς·
    διαβάντες
διαβάντες...μαχόμενοι: de participia zijn ondergeschikt aan ἐθέλοντες ἀποθνῄσκειν;
διαβάντες: cf. Tyrtaeus, Fragmenten 9,16. (Bergk)
δ᾿ εὖ καὶ μαχόμενοι ἐθέλοντες
ἐθέλοντες...τῶν μισθοφόρων εἰσὶ πάμπολλοι: zeer velen van de huurlingen zijn er die bereid zijn…
ἀποθνῄσκειν ἔν
ἐν...ᾧ πολέμῳ...: ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ, ὃν....
γ᾿ ᾧ
    πολέμῳ φράζει Τύρταιος, τῶν
τῶν μισθοφόρων: de genitivus hangt van πάμπολλοι af.
μισθοφόρων εἰσὶ πάνπολλοι, ὧν
    οἱ πλεῖστοι γίγνονται θρασεῖς
θράσεις...ἄδικοι...ὑβιρσταὶ....ἀφρονέστατοι: geven de eigenschappen aan die tegengesteld zijn aan respectievelijk ἀνδρία, δικαιοσύνη σωφροσύνη en φρόνησις.
καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ
    ἀφρονέστατοι σχεδὸν ἁπάντων
ἁπάντων: de genitivus hangt van ἀφρονέστατοι af.
, ἐκτὸς
ἐκτὸς: (+ gen.) met uitzondering van.
δή τινων
τινων: zonder accent!
μάλα ὀλίγων.
     
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog