WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
De mening van Tyrtaeus over de soorten strijders
Als Tyrtaeus naar zijn mening gevraagd zou worden, zou hij zeggen dat de beste
strijders diegenen zijn die tegen van buiten komende vijanden strijden.
 
    Plato, Nomoi I 629d-630a
  ΑΘ. Φέρε
Φέρε δή: Kom(aan) dan!
δή, ποτέρους
ποτέρους καὶ πρὸς πότερον ἐπαινῶν τοῖν πολεμοῖν: ἐπαινῶν is geconstrueerd met een complement (ποτέρους), dan met een bepaling (πρὸς πότερον);
ποτέρους: welk van beide soorten (strijders).
καὶ πρὸς
πρὸς πότερον...τοῖν πολεμοῖν: met welk van beide soorten oorlog in gedachten.
πότερον ἐπαινῶν τοῖν
τοῖν πολεμοῖν: genitivus dualis (tweevoud).
πολέμοιν
    οὕτως ὑπερεπῄνεσας
ὑπερεπῄνεσας: ὑπερεπῄνεσα (aor.) < ὑπερεπαινέω: WL.
, τοὺς
τοὺς δ᾿: contrasteert met ποτέρους.
δ᾿ ἔψεξας τῶν ἀνδρῶν; ἔοικας
ἔοικας: sc. αὐτοὺς ὑπερεπαινέσαι.
629e   μὲν γὰρ πρὸς
πρὸς τοὺς ἐκτὸς: (sc. πόλεμον) met de buitenlandse (oorlog) in gedachten.
τὸν ἐκτός· εἴρηκας
εἴρηκας...ὧδε, ὡς οὐδαμῶς...ἀνεχόμενος…:
je hebt het zo gezegd…, alsof je...volstrekt niet verdroeg…
γοῦν
γοῦν: crasis van γε en οὖν.
ὧδε ἐν τοῖς
    ποιήμασιν, ὡς οὐδαμῶς τοὺς τοιούτους ἀνεχόμενους, οἳ
οἳ μὴ τολμήσωσι μὲν: τούτων οἵτινες ἂν μὴ τολμήσωσι;
er worden op onhandige wijze een paar woorden ingevoegd om het volgende citaat organisch in de nieuwe context op te nemen.
μὴ
    τολμήσωσι μὲν
     
    ὁρᾷν
ὁρᾳν…ἱστάμενοι: (aangepast) citaat (zie Tyrtaeus, Fragmenten 9, 11-12);
ὁρᾳν: = ὁρᾶν.
φόνον αἱματοέντα,
    καὶ δηίων
δηίων...ἔγγύθεν: het adverbium ἔγγύθεν kan als prepositie (h.l. in postpositie) met de genitivus verbonden worden; betekenis: dichtbij.
ὀρέγοιντ᾿
ὀρέγοιντ᾿...ἱστάμενοι: het participium ἱστάμενοι is een complement bij ὀρέγοιντ᾿
(= ὀρέγοιντο).
ἐγγύθεν
δηίων...ἔγγύθεν: het adverbium ἔγγύθεν kan als prepositie (h.l. in postpositie) met de genitivus verbonden worden;
betekenis: dichtbij.
ἱστάμενοι.
     
    οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα εἴπομεν ἂν ἡμεῖς ὅτι σὺ μὲν ἐπαινεῖς, ὡς
    ἔοικας, ὦ Τυρταιε, μάλιστα τοὺς πρὸς τὸν οθνεῖόν τε καὶ
    ἔξωθεν πόλεμον γιγνομένους ἐπιφανεῖς. φαίη
φαίη: φημί: ja zeggen, bevestigen.
ταῦτ᾿ ἄν που καὶ
    ὁμολογοῖ;
630a ΚΛ. τὶ
τί μήν;·: natuurlijk.
μήν;
     
     
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog