WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
De Spartanen
Sparta’s wetgever Lycurgus heeft meer bewondering gevonden dan Plato. de
Indien evenwel trouw aan de wetten bewijs van deugd is, hoeveel te meer dan
de Spartanen, die slechts zolang ze in vrijheid leefden trouw aan hun wetten
bleven, zijn dan niet de Joden te prijzen, die ook in tijden van onderdrukking
trouw bleven. Bovendien liggen aan de veel hardere Joodse wetten niet luiheid en
verwendheid ten grondslag, zoals aan die der Spartanen, wier enig doel een
militaristisch was. Zelfs op militair terrein waren ze echter niet bijzonder
succesvol.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 229-231
229.  Οἱ μένC γε μήτε γῆν
γῆν ἐργαζόμενοι:
ἐργάζομαι (γῆν): bewerken (land).
ἐργαζόμενοι μήτε περὶ
περὶ τέχνας: i.e. op ambachtelijk gebied.
τέχνας πονοῦντες,
ἀλλὰ πάσης
πάσης ἐργασίας ἄφετοι: ἄφετοι heeft een complement in de genitivus.
ἐργασίας ἄφετοι, λιπαροὶ καὶ τὰ σώματα πρὸς
πρὸς κάλλος: πρός + acc. : finaal.
κάλλος
ἀσκοῦντες, ἐπὶ
ἐπὶ τῆς πόλεως: = ἐν τῇ πόλει.
τῆς πόλεως διῆγον,  230. ἄλλοις ὑπηρέταις πρὸς ἅπαντα
τὰ τοῦ βίου χρώμενοι καὶ τὴν τροφὴν ἑτοίμην παρ᾿ ἐκείνων λαμβάνοντες,
ἐφ᾿
ἐφ᾿ ἓν...στρατεύωσιν: ironisch.
ἐφ᾿ ἓν...τοῦτο μόνον τὸ...ἔργον: slechts voor deze ene…daad;
ἓν δὴ τοῦτο μόνον τὸ καλὸν ἔργον καὶ φιλάνθρωπον ἅπαντα
ἅπαντα: object bij πράττειν en πάσχειν.
καὶ
πράττειν καὶ πάσχειν ὑπομένοντες, τὸ
τὸ κρατεῖν...στρατεύωσιν: legt ἓν...τοῦτο μόνον τὸ καλὸν ἔργον καὶ φιλάνθρωπον uit.
κρατεῖν πάντων ἐφ᾿ οὓς ἂν
στρατεύωσιν
στρατεύωσιν: = στρατεύωνται; coniunctivus
+ ἄν in plaats van optativus iterativus.
231. ὅτι
ὅτι...κατώρθωσαν: bijzin van de indirecte rede, complement bij λέγειν.
δὲ μηδὲ τοῦτο
τοῦτο: accusativus van inhoud, complement bij κατώρθωσαν.
κατώρθωσαν, ἐῶ λέγειν· οὐ
οὐ...καθ᾿ ἕνα μόνον, ἀλλὰ πόλλοι: zij, niet alleen individueel, maar ook met velen;
οὐ...μόνον, ἀλλὰ: = οὐ...μόνον, ἀλλὰ καί.
γὰρ
καθ᾿
καθ᾿ ἕνα: lett.: per één;
ἕνα μόνον, ἀλλὰ πολλοὶ πολλάκις ἀθρόως τῶν τοῦ νόμου
προσταγμάτων ἀμελήσαντες ἁυτοὺς μετὰ τῶν ὅπλων παρέδοσαν τοῖς
πολεμίοις.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog