WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
VERGELIJKING MET ANDEREN
Plato
Wanneer er bij de Grieken wetten werden geformuleerd die op net zo’n
verheven godsopvatting gebaseerd waren als de Joden kenden, werden die als
onmogelijk mirakel afgedaan. Eén voorbeeld volstaat: dat van de vermaarde
filosoof Plato, wiens denkbeelden, ondanks de overtuigingskracht waarmee hij
sprak, door zogenaamd deskundigen in de politiek verguisd zijn. Toch zijn zijn
wetten makkelijker te houden en sluiten ze meer aan bij de gewone praktijk van
massa dan die der Joden. Zelf zegt Plato dat het gevaarlijk is de waarheid over
God aan de massa te openbaren.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 222-224
(222) καὶ τοῦς μὲν ἄλλους παραλείπω φιλοσόφους, ὅσοι τι
τι τοιοῦτον: i.e. wetten, gebaseerd op net zo’n opvatting als de Joden kenden.
τοιοῦτον ἐν
τοῖς γράμμασιν ἐπραγματεύσαντο, 223. Πλάτων δὲ θαυμαζόμενος παρὰ
τοῖς Ἕλλησιν ὡς
ὡς: + participia διενεγκών en ὑπεράρας.
De participipiumconstructies zijn bepalingen die ondergeschikt zijn aan het participiumverband van θαυμαζόμενος.
καὶ σεμνότητι
σεμνότητι βίου: (bepaling bij διενεγκών) door zijn eerbiedwaardige leefwijze.
βίου διενεγκὼν
διενεγκὼν: διαφέρω: uitmunten.
καὶ δυνάμει λόγων καὶ
πειθοῖ
πειθοῖ: dativus; zie WL πειθώ.
πάντας
παντὰς...τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ γεγονότας: al de (andere) filosofisch geschoolden.
ὑπεράρας τοὺς ἐν φιλισοφίᾳ γεγονότας, ὑπὸ
ὑπὸ τῶν φασκόντων δεινῶν εἶναι τὰ πολιτικὰ: i.e. door de zogenaamd in de politiek deskundigen.
τῶν
φασκόντων δεινῶν εἶναι τὰ
τὰ πολιτικὰ: bepaling bij δεινῶν;
de accusativus geeft antwoord op de vraag: in welk opzicht?
πολιτικὰ μικροῦ
μικροῦ δεῖν: (infinitivus absolutus met complement in de genitivus) bijna, ongeveer (cf. δεῖ μοί τινος: lett.: er is voor mij iets nodig > ik heb iets nodig); de bepaling verzwakt χλευαζόμενος.
δεῖν χλευαζόμενος καὶ
κωμῳδούμενος διατελεῖ. 224. καίτοι
καίτοι: en toch.
τἀκείνου
τἀκείνου: (crasis van τά en ἐκείνου) i.e. zijn wetten
συχνῶς
συχνῶς: adverbium, bepaling bij ῥᾴοντα ὄντα.
κοπῶν τις ἂν
εὕροι ῥᾴονα ὄντα καὶ τῆς
τῆς...ἔγγιον συνηθείας:
ἔγγιον: comparativus, cf. ἔγγυς;
het adverbium kan als prepositie met de genitivus verbonden worden.
τῶν
τῶν πολλῶν: οἱ πολλοί: de grote massa.
πολλῶν ἔγγιον συνηθείας. αὐτὸς δὲ
Πλάτων ὡμολόγηκεν ὅτι τὴν ἀλγθῆ περὶ θεοῦ δόξαν εἰς
εἰς τὴν τῶν ὄχλων ἄγνοιαν: i.e. naar de onwetende massa.
τὴν τῶν ὄχλων
ἄγνοιαν οὐκ ἦν ἀσφαλὲς ἐξενεγκεῖν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekenigen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog