WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 

Algemeen humanitair karakter van de wet

Alle aparte wetsbepalingen zijn stuk voor stuk lessen in billijkheid.

 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 211-214
211. Τἆλλα
Τἆλλα..., ὧν...ἀναγκαία:

τἆλλα: crasis van τά en ἄλλα;

ὧν: de genitivus hangt van ἡ μεταδόσις af.
Er zijn twee mogelijkheden:

(1) τἆλλα: object bij προείρηκεν; ὧν...ἀναγκαία: uitbreidende relatieve bijzin.
Parafrase: Van de andere dingen heeft hij voorgeschreven dat deelgeven daaraan plicht is.

(2) τἆλλα: adverbiale accusativus;
ὧν...ἀναγκαία: indirecte vraag, afhankelijk van προείρηκεν.
Parefrase: Voor de rest heeft hij voorgeschreven voor welke zaken delen plicht is.
προείρηκεν, ὧν ἡ μετάδοσίς ἐστιν ἀναγκαία· πᾶσι
πᾶσι...τοῖς δεομένοις: aan allen die daarom vragen.
παρέχειν
παρέχειν: infinitivus, nog onder invloed van προείρηκεν.
τοῖς δεομένοις πῦρ ὕδωρ τροφήν, ὁδοὺς
ὁδοὺς φράζειν: i.e. de weg te wijzen.
φράζειν, ἅταφον
ἄταφον μὴ περιορᾶν: ἄταφόν τινα ὄντα μὴ περιορᾶν.
μὴ περιορᾶν,
ἐπιεικεῖς
ἐπιεικεῖς...εἶναι: ἡμᾶς ἐπιεικεῖς...εἶναι.
δὲ καὶ
καὶ τὰ πρὸς τοὺς πολεμίους κριθέντας: ook wat betreft de zaken met betrekking tot erkende vijanden.
τὰ πρὸς πολεμίους κριθὲντας εἶναι. 212. οὐ
οὐ γὰρ..., ἀλλὰ καὶ: οὐ γὰρ μόνον..., ἀλλὰ καὶ.
γὰρ ἐᾷ τὴν
γῆν αὐτῶν πυρπολεῖν οὐδὲ τέμνειν ἥμερα δένδρα, ἀλλὰ καὶ σκυλεύειν
ἀπείρηκε
ἀπείρηκε: ἀπείρηκα: perf. bij ἀπαγορεύω.
τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πεσόντας καὶ τῶν
τῶν αἰχμαλώτων προυνόησεν:
προνοέω + gen.: zorg betonen voor;
zie ook WL.
αἰχμαλώτων προυνόησεν,
ὅπως αὐτῶν
αὐτῶν...γυναικῶν: genitivι obiectivi, afhankelijk van ὕβρις,
of : ἄπειμι (εἰμί) + gen.
ὕβρις ἀπῇ, μάλιστα δὲ γυναικῶν. 213. οὕτως δ᾿ ἡμερότητα
ἡμερότητα καὶ φιλανθρωπίαν ἡμᾶς ἐξεπαίδευσεν:
ἐκπαιδεύω τινά τι: iemand (τινα) in iets (τι) onderrichten.
καὶ φιλανθρωπίαν ἡμᾶς εξεπαίδευσεν, ὡς
ὡς...ὀλιγωρεῖν: ὡς + infinitivus geeft de bedoeling aan;
denk αὐτόν als subjectsaccusativus bij ὀλιγωρεῖν.
μηδὲ τῶν ἀλόγων ζῴων
ὀλιγωρεῖν, ἀλλὰ μόνην ἐφῆκε
ἐφῆκε: ἐφίημι: toestaan.
τούτων
τούτων: i.e. τῶν ἀλόγων ζῴων;
genitivus obiectivus, afhankelijk van χρῆσιν
χρῆσιν τὴν νόμιμον, πᾶσαν δ᾿
ἑτέραν ἐκώλυσεν· ἃ
: i.e. ταῦτα τὰ ζῴα, ἃ.
δ᾿ ὥσπερ
ὥσπερ ἱκετεύοντα: i.e. als waren zij smekelingen.
ἱκετεύοντα προσφεύγει
προσφεύγει ταῖς οὐκίαις:
προσφεύγω τινί: zijn toevlucht zoeken bij/c.q. in iets.
ταῖς οἰκίαις
ἀπεῖπεν ἀνελεῖν. ούδὲ νεοττοῖς
νεοττοῖς: de dativus hangt van συνεξαιρεῖν af.
τοὺς γονέας αὐτων ἐπέτρεψε συνεξαιρεῖν,
φείδεσθαι
φείδεσθαι...τῶν ἐργαζομένων ζῴων:
φείδομαί τινος: iemand/iets sparen.
δὲ κἀν
κἀν: crasis van καί en ἐν.
τῇ
τῇ πολεμίᾳ: sc. γῇ.
πολεμίᾳ τῶν
τῶν ἐργαζομένων ζῴων: verwijst naar de in het boerenbedrijf e.d. ingeschakelde dieren.
ἐργαζομένων ζῴων καὶ μὴ φονεύειν.
214. οὕτω πανταχόθεν τὰ πρὸς ἐπιείκειαν περιεσκέψατο, διδασκαλικοῖς
διδασκαλικοῖς: predicatieve bepaling bij τοῖς...νόμοις;
vert.: tot lering.
μὲν τοῖς προειρρημένοις
προειρημένοις: i.e. boven geciteerd.
χρησάμενος νόμοις, τοὺς
τοὺς δ᾿αὖ: weer andere (sc. wetten);
contrasteert met τοῖς προειρημένοις...νόμοις
δ᾿ αὖ κατὰ τῶν
παραβαινόντων τιμωρητικοὺς
τιμωρητικοὺς: predicatieve bepaling, congrueert met τοῦς (δ᾿αὖ); vert.: als strafbepalingen.
τάξας ἄνευ προφάσεως.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog