WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
HUMANITEIT IN ALLE RELATIES
 
Houding ten opzichte van vreemdelingen

Ter voorkoming van corruptie van de eigen gewoonten heeft de wetgever een

uitstekend compromis gevonden: wie het leven onder de wetten der Joden wil
delen is welkom, toevallige passanten kunnen niet delen in de intimiteit van hun
dagelijks bestaan.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 209-210
209. Πῶς δὲ καὶ τῆς πρὸς ἀλλοφύλους ἐπιεικείας ἐφρόντισεν ὁ νομοθέτης,
ἄξιον
ἄξιον: sc. ἐστίν.
ἰδεῖν· φανεῖται γὰρ ἄριστα
ἄριστα: adverbiaal.
πάντων
πάντων: de genitivus hangt van ἄριστα af.
προνοησάμενος ὅπως μήτε τὰ
τὰ οἰκεῖα: i.e. de gewoonten van ons volk.
οἰκεῖα διαφθείρωμεν μήτε φθονήσωμεν τοῖς μετέχειν ἡμετέρων
ἡμετέρων: de genitivus hangt van μετέχειν af;
τὰ ἡμέτερα: i.e. onze gewoonten.
προαιροεμένοις. 210. ὅσοι μὲν γὰρ ἐθέλουσιν ὑπὸ
ὑπὸ τοὺς...νόμους: ὑπό + acc.: WL.
τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν
ἡμῖν: de dativus hangt van αὐτούς af.
νόμους ζῆν ὑπελθόντες δέχεται φιλοφρόνως
φιλοφρόνως: adverbium, vgl. φιλόφρων (WL).
, οὐ τῷ
τῷ γένει...τῷ προαιρέσει…εἶναι:
εἰμί + dat.: berusten op.
γένει μόνον, ἀλλὰ
καὶ τῇ προαιρέσει τοῦ βίου
τοῦ βίος: βίος, ὁ: leefwijze.
νομίζων εἶναι
εἶναι τὴν οἰκειότητα: AcI, afhankelijk van νομίζων.
τὴν οἰκειότητα. τοὺς δ᾿ ἐκ
ἐκ παρέργου: terloops/in het voorbijgaan.
παρέργου προσιόντας ἀναμίγνυσθαι
ἀναμίγνυσθαι τῇ συνηθείᾳ:
ἀναμίγνυμί τινι: zich onder iets mengen.
τῇ συνηθείᾳ οὐκ ἠθέλησεν.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog