WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 

GEBODEN BETREFFENDE DE JOODSE GEMEENSCHAP

Huwelijk

De wet kent alleen seksuele omgang die op procreatie gericht is en binnen het

huwelijk plaatsvindt. De vrouw is inferieur aan de man en moet hem
dientengevolge gehoorzamen, de man is superieur en heeft dientengevolge gezag
over haar.De aparte huwelijkswetten weerspiegelen deze natuurlijke regel(s).
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 199-203
199. Τίνες δ᾿ οἱ περὶ γάμων νόμοι; μῖξιν μόνην οἶδεν ὁ νόμος τὴν κατὰ
φύσιν τὴν πρὸς γυναῖκα, καὶ
καὶ ταύτην: en die alleen nog.
ταύτην εἰ μέλλοι
μέλλοι: denk μῖξις als subject.
τέκνων ἕνεκα γίνεσθαι
γίνεσθαι: = γίγνεσθαι; late vorm.
.
τὴν δὲ πρὸς ἄρρενας
ἄρρενας...ἀρρένων: denigrerend, in plaats van ἄνδρας...ἀνδρῶν.
ἀρρένων ἐστύγηκε
ἐστύγηκε: perfectum met praesensbetekenis;
ὁ νόμος is nog het subject.
, καὶ θάνατος
θάνατος τοὐπιτίμιον: θάνατός ἐστι τὸ ἐπιτίμιον.
τοὐπιτίμιον εἴ τις
ἐπιχειρήσειεν. 200. γαμεῖν δὲ κελεύει μὴ προικὶ προσέχοντας
προσέχοντας...πείσαντας: predicatieve participia, die congrueren met de niet uitgedrukte subjectsaccusativus (ἡμᾶς) bij γαμεῖν en μνηστεύειν;
προσέχοντας: sc. τὸν νοῦν.
, μηδὲ
βιαίοις
βιαίοις ἁρπαγαῖς: i.e. door schaking;
βίαιος is (soms) van twee uitgangen, zie WL.
ἁρπαγαῖς, μηδ᾿ αὖ
αὖ: daarnaast.
δόλῳ
δόλῳ καὶ ἀπάτῃ: i.e. door verleiding;
hendiadyoin (één begrip, door nevenschikking in plaats van onderschikking uitgedrukt).
καὶ ἀπάτῃ πείσαντας, ἀλλὰ μνηστεύειν
μνηστεύειν...κυρίου: i.e. om om haar te werven bij degene onder wiens gezag ze staat en om hem om haar hand te vragen; in μνηστεύω zit een begrip van ‘vragen’ opgesloten.
παρὰ τοὖ δοῦναι κυρίου
κυρίου: ; verwijst naar de vader, onder wiens gezag de vrouw stond, of, bij ontstentenis van deze, de voogd. Dit was vaak een broer of oom.
καὶ κατὰ
κατὰ συγγένειαν τὴν ἐπιτήδειον: tweede voorzetselgroep die van μνηστεύειν afhankelijk is.
De tekst is mogelijk corrupt; vert.: als er sprake van de juiste verwantschap is; betreft mogelijk verbod op incest.
συγγένειαν τὴν ἐπιτήδειον. 201. [γυνὴ
χείρων, φησίν
φησίν: sc. ὁ νόμος.
, ἀνδρὸς
ἀνδρὸς: genitivus comparationis, afhankelijk van χείρων.
εἰς
εἰς ἅπαντα: in alles.
ἅπαντα. τοιγαροῦν
τοιγαροῦν: daarom dan ook.
ὑπακουέτω
ὑπακουέτω: 3 sing. imperat.
, μὴ πρὸς
πρὸς ὕβριν: sc. τοῦ ἀνδρός;
πρός + acc.: finaal.
ὕβριν, ἀλλ᾿ ἵν᾿
ἵν᾿ ἄρχηται: opdat er over haar geheerst wordt;
ἄρχομαι: passivum bij ἄρχω.
ἄρχηται. θεὸς γὰρ ἀνδρὶ τὸ κράτος ἔδωκεν.] ταύτῃ συνεῖναι
δεῖ τὸν γήμαντα μόνῃ
μόνῃ: congrueert met ταύτῃ.
, τὸ
τὸ…πειρᾶν: subject bij ἀνόσιον (sc.ἐστίν);
πειράω τινός: (h.l. τινά) bij iemand een seksuele poging wagen.
δὲ τὴν ἄλλου πειρᾶν ἀνόσιον. εἰ δέ τις τοῦτο
πράξειεν, οὐδεμία θανάτου
θανάτου: i.e. om de doodstraf te voorkomen.
παραίτησις, οὖτ᾿ εἰ βιάσαιτο
βιάσαιτο: βιάζομαι: gewelddadig behandelen, pregnant: verkrachten.
παρθένον ἑτέρῳ
προωμολογουμένην, οὔτ᾿ εἰ πείσειε γεγαμημένην. 202. τέκνα τρέφειν
τρέφειν: i.e. in leven laten en grootbrengen.
ἅπαντα προσέταξεν, καὶ γυναιξὶν ἀπεῖπε
ἀπεῖπε: ἀπεῖπον: aor. bij ἀπαγορεύω;
ἀπαγορεύω (μὴ ποιεῖν τι): verbieden (iets te doen).
μήτ᾿ ἀμβλοῦν
ἀμβλοῦν: h.l. transitief: afdrijven; zie ook WL.
τὸ
τὸ σπαρὲν: i.e. de vrucht.
σπαρὲν μήτε
διαφθείρειν, ἀλλ᾿ ἢν
ἢν φανείη: ( = εἰ φανείη) sc. ἀμβλοῦσα τὸ σπαρὲν ἢ διαφθείρουσα;
ἤν = ἐάν = εἰ + ἄν.
φανείη τεκνοκτόνος ἂν εἴη, ψυχὴν ἀφανίζουσα καὶ τὸ
τὸ γένος: het geslacht/de familie.
γένος ἐλαττοῦσα. τοιγαροῦν οὐδ᾿ εἴ τις ἐπὶ
ἐπὶ...φθορὰν παρέλθοι: παρέρχομαι ἐπί τι: tot iets overgaan.
λεχοῦς φθορὰν παρέλθοι,
καθαρὸς εἶναι τότε προσήκει. 203. καὶ
καὶ: zelfs.
μετὰ τὴν νόμιμον
νόμιμον: νόμιμος is (soms) van twee uitgangen, zie WL.
συνουσίαν
συνουσίαν: met seksuele connotatie.
ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀπολούσασθαι
ἀπολούσασθαι: sc. προσέταξεν.
. ψυχῆς
ψυχῆς...μερισμὸν πρὸς ἄλλην χώραν:
een afscheiding van een deel van de ziel naar een andere plaats.
γὰρ ἔχειν
ἔχειν τοῦτο: AcI, afhankelijk van ὑπέλαβεν;
vert: dat dit meebrengt;
τοῦτο: verwijst naar νόμιμον συνουσίαν.
τοῦτο μερισμὸν
πρὸς ἄλλην χώραν ὑπέλαβεν· καὶ
καὶ...ἐμφυομένη..., καὶ...διακριθεῖσα:
καὶ..., καὶ: zowel…, als.
γὰρ ἐμφυομένη
ἐμφυομένη: passivum bij ἐμφύω (zie WL);
n.b.: de intransitieve betekenis is zich inplanten.
σώμασι κακοπαθεῖ, καὶ
τούτων
τούτων: i.e. τῶν σωμάτων; de genitivus hangt van διακριθεῖσα af en geeft in dit geval scheiding aan.
αὖ θανάτῳ διακριθεῖσα. διόπερ
δίοπερ: (διό + περ) –περ preciseert.
ἁγνείας ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις
ἔταξεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog