WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
Cultische geboden
De ene tempel –symbool van de ene God-, cultische instellingen en praktijken
zijn alle gericht op de gemeenschap, die het individu te boven gaat. Van nature
immers is de mens gemeenschapswezen. God heeft hem zijn zegeningen bereid.
Laat hij bidden om het vermogen ze te ontvangen en te bewaren.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 193-197
193. Εἷς ναὸς
ναὸς: bij ναός horen de volgende attributen:
1. εἷς
2. ἑνος θεοῦ
3. κοινὸς ἁπάντων
4. κοινοῦ θεοῦ ἁπάντων
ἑνὸς θεοῦ, φίλον
φίλον...ἀεὶ παντὶ τὸ ὅμοιον: i.e. want het gelijke zoekt altijd het gelijke.
γὰρ ἀεὶ παντὶ τὸ ὅμοιον, κοινὸς
κοινος ἁπάντων: κοινός τινός: eigen/gemeenschappelijk aan/van.
ἁπάντων
κοινοῦ θεοῦ
θεοῦ: bij θεοῦ horen de attributen κοινοῦ en ἁπάντων.
ἁπάντων. τοῦτον θεραπεύσουσιν μὲν διὰ
διὰ παντὸς: sc. χρόνου: altijd, voortdurend.
παντὸς οἱ ἱερεῖς,
ἡγεῖται
ἡγεῖται...τούτων: ἡγέομαι + gen.: leiden, leiding geven aan.
δὲ τούτων ὁ πρῶτος κατὰ
κατὰ γένος: volgens geboorte.
γένος. 194. οὗτος μετὰ τῶν συνιερέων
θύσει τῷ θεῷ, φυλάξει τοὺς νόμους, δικάσει περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων,
κολάσει τοὺς ἐλεγχθέντας. ὁ τούτῷ μὴ πειθόμενος ὑφέξει δίκην
δίκην: i.e. straf.
ὡς
ὡς...ἀσεβῶν: ὡς + ptc.: omdat (subjectieve reden).
εἰς
θεὸν ἀσεβῶν. 195. θύομεν τὰς θυσίας οὐκ
οὐκ εἰς μέθην ἑαυτοῖς: i.e. niet om onszelf dronken te maken.
εἰς μέθην ἑαυτοῖς
ἑαυτοῖς: = ἡμῖν αὐτοίς;
in later Grieks wordt ἑαυτῶν etc. ook voor de eerste en tweede persoon gebruikt.
,
ἀβούλητον
ἀβούλητον γὰρ θεῷ: parenthese (zelfstandige zin binnen een zelfstandige zin, die als het ware tussen gedachtenstreepjes staat).
γὰρ θεῷ τόδε, ἀλλ᾿ εἰς σωφροσύνην. 196. καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις
χρὴ
χρὴ...εὔχεσθαι: χρὴ ἡμᾶς...εὔχεσθαι.
πρῶτον ὑπὲρ τῆς κοινῆς εὐχεσθαι σωτηρίας, εἶθ᾿
εἶθ᾿: εἶτα (met, onder invloed van ὑπέρ, elisie en aspiratie).
ὑπὲρ ἑαυτῶν
ἑαυτῶν: = ἡμῶν αὐτῶν; in later Grieks wordt ἑαυτῶν etc. ook voor de eerste en tweede persoon gebruikt; zie 195 ἑαυτοῖς.
· ἐπὶ
ἐπὶ...κοινωνίᾳ: ἐπί + dat.: ter wille van.
γὰρ κοινωνίᾳ γεγόναμεν, καὶ ταύτην
ταυτὴν ὁ προτιμῶν τοῦ...ἰδίου:
προτιμάω τί τινος: aan iets (τι) de voorkeur geven boven iets (τινος).
ὁ προτιμῶν τοῦ
τοῦ καθ᾿ αὑτὸν ἰδίου: boven zijn eigenbelang.
καθ᾿ αὑτὸν ἰδίου
μάλιστ᾿ ἂ εἴη κεχαρισμένος
κεχαρισμένος: (ptc. perf. bij χαρίζομαι) welgevallig.
. 197. δέησις δ᾿ ἔστω
ἔστω: 3 sing. imperat. εἰμί.
πρὸς θεόν, οὐχ
οὐχ ὅπως δῷ...,..., ἀλλ᾿ ὅπως...δυνώμεθα καὶ...φυλάττωμεν: tweeledige finale bijzin; het tweede lid wordt gemarkeerd door ἀλλ᾿.
ὅπως δῷ τἀγαθά
τἀγαθά: crasis van τά en ἀγαθά.
, δέδωκε
δέδωκε γὰρ...καὶ...κατατέθεικεν: parenthese (zelfstandige zin binnen een zelfstandige zin, die als het ware tussen gedachtenstreepjes staat).
γὰρ αὐτὸς ἑκὼν καὶ πᾶσιν εἰς
εἰς μέσον: (vaste uitdrukking) i.e. ter beschikking.
μέσον
κατατέθεικεν. ἀλλ᾿ ὅπως δέχεσθαι δυνώμεθα καὶ λαβόντες φυλάττωμεν.
οὒς ζῶντες διατελοῦμεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog