WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Het stabiele karakter van de wet maakt vernieuwingsdrift overbodig
Minachting van de traditie heeft geleid tot het verwijt van het ontbreken van
nieuwlichters onder de Joden. Het getuigt evenwel bij uitstek van verstand en
deugd niet te tornen aan de originele wetten.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 179-181
182. Ὅθεν
῞Οθεν δὴ καὶ...ἐντεῦθεν: daarom dan ook…daarvandaan;
ὄθεν: reden aangevend;
ἐντεῦθεν: oorsprong aangevend.
δὴ καὶ τὸ προφερόμενον
προφερόμενον: προφέρω τινί τι: iets (τι) tegen iemand (τινι) inbrengen.
ἡμῖν ὑπό τινων ἔγκλημα, τὸ
τὸ...παρασχεῖν: legt τὸ ἔγκλημα uit;
vul bij παρασχεῖν als subjectsaccusativus ἡμᾶς aan.
δὴ μὴ
καινῶν
καινῶν εὑρετὰς ἔργων ἢ λόγων ἄνδρας: ἄνδρας εὑρετὰς κοινῶν ἔργων ἢ λόγων.
εὑρετὰς ἔργων
ἔργων καὶ λόγων: verwijst naar het ambachtelijke en intellectuele;
ἔργων: i.e. τέχνων.
ἢ λόγων ἄνδρας παρασχεῖν, ἐντεῦθεν συνβέβηκεν.
οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τὸ
τὸ…ἐμμένειν καλὸν εἶναι: accusativus (τὸ ἐμμένειν) cum infinitivo (εἶναι), waarbinnen καλόν met τὸ ἐμμένειν congrueert; afhankelijk van νομίζουσι.
μηδενὶ
μηδενὶ...ἐμμένειν: ἐμμένω τινί: bij iets blijven; μηδενὶ: neutrum
τῶν πατρίων ἐμμένειν καλὸν εἶναι νομίζουσι
καὶ τοῖς τολμῶσι ταῦτα
ταῦτα: verwijst naar τῶν πατρίων.
παραβαίνειν μάλιστα σοφίας
σοφίας: genitivus, afhankelijk van δεινότητα; houdt verband met zowel ἔργων als λόγων.
δεινότητα
μαρτυροῦσιν
μαρτυροῦσιν: μαρτυρέω + dat.: toeschrijven aan;
voor μαρτυρέω zie ook WL.
, 183. ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον
τοὐναντίον: crasis van τό en ἐναντίον.
μίαν
μίαν εἶναι καὶ φρόνησιν καὶ ἀρετὴν: AcI, afhankelijk van ὑπειλήφαμεν.
εἶναι καὶ φρόνησιν καὶ
ἀρετὴν ὑπειλήφαμεν
ὑπειλήφαμεν: ὑπολαμβάνω: menen.
τὸ
τὸ...μήτε πρᾶξαι μήτε διανοηθῆναι: bijstelling bij μίαν...καὶ φρόνησιν καὶ ἀρετήν.
μηδὲν ὅλως ὑπεναντίον μήτε πράξειν μήτε
διανοηθῆναι τοῖς
τοῖς...νομοθετηθεῖσιν: de dativus is afhankelijk van ὑπεναντίον.
ἐξ ἀρχῆς νομοθετηθεῖσαν. ὅπερ εἰκότως ἂν εἴη
τεκμήριον τοῦ
τοῦ...τεθῆναι: genitivus obiectivus, afhankelijk van τεκμήριον.
κάλλιστα τὸν
τὸν νόμον: subjectsaccusativus bij τεθῆναι.
νόμον τεθῆναι· τὰ
τὰ...ἔχοντα...δεόμενα: accusativus (τὰ...ἔχοντα) cum participio (δεόμενα), afhankelijk van ἐλέγχουσιν.
τὰ...μὴ τοῦτον ἔχοντα τρόπον: i.e. de codes die dit kenmerk niet vertonen.
γὰρ μὴ τοῦτον ἔχοντα
τὸν τρόπον αἱ
αἱ πεῖραι: i.e. de ervaring, de praktijk.
πεῖραι δεόμενα διορθώσεως
διορθώσεως: διόρθωσις, ἡ: (jur.) amendering; zie ook WL.
ἐλέγχουσον.
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog