WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Mozes combineerde theorie en praktijk
Alle παιδεία berust op theoretische voorschriften of op praktische oefeningen.
Alle andere wetgevers hebben steeds een keuze gemaakt, maar Mozes
combineerde beide. Daarom formuleerde hij in zijn wet de meest gedetailleerde
praktische regels.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 171-174
(171)  Δύο μὲν γάρ εἰσιν ἁπάσης
ἁπάσης παιδείας...καὶ τῆς...παρασκευῆς: de genitivi hangen af van τρόποι;
καὶ: en in het bijzonder.
παιδείας τρόποι
τρόποι: schema’s.
καὶ τῆς
τῆς περὶ τὰ ἤθη κατασκευῆς: i.e. van de morele vorming.
περὶ τὰ ἤθη
κατασκευῆς, ὧν ὁ μὲν λόγῳ
λόγῳ: i.e. door in wetten gegeven theoretische voorschriften.
διδασκαλικός
διδασκαλικός: sc. ἐστίν
, ὁ δὲ διὰ
διὰ τῆς ἀσκήσεως: door praktische oefening.
τῆς ἀσκήσεως τῶν
ἠθῶν.  172. οἱ μὲν
μὲν οὖν: sluit af en bereidt het volgende voor; μὲν bereidt tevens δ᾿ in 173 (ὁ δ᾿ ἡμέτερος νομοθέτης κτλ.) voor.
οὖν ἄλλοι νομοθέται ταῖς
ταῖς γνώμαις: dativus (bepaling van middel), afhankelijk van διέστησαν.
γνωμαῖς διέστησαν καὶ τὸν
τὸν ἕτερον: object bij ἑλόμενοι.
ἕτερον αὐτῶν
αὐτῶν: i.e. van de twee beschreven τρόποι.
, ὃν
ὃν: attractie (accusativus in plaats van nominativus) van het pronomen relativum aan τὸν ἕτερον.
ἔδοξεν ἑκάστοις
ἑκάστοις: pluralis, i.e. aan ieder afzonderlijk van hen.
, ἑλόμενοι τὸν
τὸν ἕτερον: object bij παρέλιπον.
ἕτερον παρέλιπον,
οἷον Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Κρῆτες ἔθεσιν
ἔθεσιν: i.e. door praktische training.
ἐπαίδευον, οὐ λόγοις,
Ἀθηναῖοι δὲ καὶ σχεδὸν οἱ ἄλλοι πάντες ῞Ελληνες ἃ
ἅ μὲν χρὴ πράττειν ἢ μὴ: complement bij προσέτασσον.
μὲν χρὴ πράττειν ἢ μὴ
προσέτασσον
προσέτασσον: = προσέταττον.
διὰ τῶν νόμων, τοῦ
τοῦ...ἐθίζειν ὠλιγοροῦν: verba van ‘(niet) zorgen voor’, ‘zich (niet) bekommeren om’ hebben een complement in de genitivus.
δὲ πρὸς
'πρὸς αὐτὰ...ἐθίζειν: denk τοὺς ἀνθρώπους als objectsaccusativus bij ἐθίζειν: iemand (τινα) aan iets (τι) wennen;
πρὸς αὐτὰ: i.e. πρὸς ἃ χρὴ πράττειν.
αὐτὰ διὰ τῶν ἔργων ἐθίζειν
ὠλιγώρουν.
173. Ὁ  δ᾿ ἡμέτερος νομοθέτης ἄμφω
ἄμφω ταύτα: verwijst naar δύο...τρόποι; declinatie van ἄμφω: ἀμφοῖν (gen./dat.), acc. = nom. De uitgangen zijn die van een dualis (tweevoud).
ταῦτα συνήρμοσε κατὰ
κατὰ πολλὴν ἐπεμέλειαν: met veel zorg;
κατά + acc. kan adverbiale uitdrukkingen omschrijven.
πολλὴν
ἐπιμέλειαν·  οὔτε γὰρ κωφὴν
κωφὴν:
(i.e. onbesproken, zonder uitleg) contrasteert met τὸν ἐκ τοῦ νόμου λόγον: (= τὸν τοῦ νόμου λόγον).
ἀπέλιπε
ἀπέλιπε: ἀπολείπω τι (h.l. τὴν...ἄσκησιν) + adi. (h.l. κωφὴν): iets…(bijv.nw.) laten.
τὴν τῶν ἠθῶν ἄσκησιν οὔτε τὸν ἐκ
τοῦ νόμου λόγον ἄπρακτον
ἄπρακτον: i.e. niet van handelingen vergezeld; contrasteert met τὴν τῶν ἠθῶν ἄσκησιν.
εἴασεν, ἀλλ᾿ εὐθὺς ἀπὸ
ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρξάμενος τροφῆς: ἄρχομαι ἀπό τινος: bij iets beginnen.
τῆς πρώτης
ἀρξάμενος τροφῆς καὶ τῆς κατὰ
κατὰ τὸν οἶκον: in heel het huis, in heel de familie;
κατά + acc.: verspreid over.
τὸν οἶκον ἑκάστων
ἑκάστων: pluralis, vergelijk aantekening bij 172 ἑκάστοις.
διαίτης οὐδὲν
οὐδὲν οὐδὲ: helemaal niets; object bij κατέλιπεν.
Twee ontkenningen waarvan de laatste samengesteld is versterken elkaar.
οὐδὲ
τῶν
τῶν βραχυτάτων: van de kleinste details.
βραχυτάτων αὐτεξούσιον
αὐτεξούσιον: predicatieve accusativus, congrueert met οὐδέν.
ἐπὶ ταῖς βουλήσεσι τῶν χρησομένων
κατέλιπεν
κατέλιπεν: = ἀπέλιπε; voor de constructie zie aantekening bij ἀπέλιπε.
, 174. ἀλλὰ καὶ περὶ
περὶ σιτίων, ὅσων ἀπέχεσθαι χρὴ καὶ τίνα προσφέρεσθαι: voorzetselbepaling, gevolgd door een indirecte vraag, beide afhankelijk van ὅρον.
σιτίων, ὅσων
ὅσων ἀπέχεσθαι: ἀπέχομαί τινος: zich van iets onthouden.
ἀπέχεσθαι χρὴ καὶ τίνα
τίνα: (pluralis, neutrum) verwijst naar σιτίων.
προσφέρεσθαι, καὶ περὶ
περὶ τῶν κοινωνησόντων τῆς διαίτης: i.e. met betrekking tot de vraag wie men mag laten delen in leefwijze (of: voedsel);
κοινωνέω τινός: deelgenoot zijn in iets.
τῶν κοινωνησόντων τῆς διαίτης, ἔργων
ἔργων...συντονίας καὶ...ἀναπαύσεως: i.e. (met betrekking tot: zie nog περί) de tijden van hard werken en…van rust.
τε
συντονίας καὶ τοὔμπαλιν
τοὔμπαλιν: crasis van τό en ἔμπαλιν.
ἀναπαύσεως ὅρον
ὅρον...κανόνα: predicatieve accusativi, congrueren met νόμον.
ἔθηκεν αὐτὸς
αὐτὸς: hij.
In het latere Grieks kan naast de verbogen vormen ook de nominativus van αὐτός als pronomen personale van de derde persoon gebruikt worden.
καὶ κανόνα
τὸν νόμον, ἵν᾿ ὥσπερ
ὥσπερ ὑπὸ πατρὶ τούτῳ καὶ δεσπότῃ: ὑπὸ τούτῳ ὥσπερ ὑπὸ πατρὶ καὶ δεσπότῃ;
τούτῳ: i.e. τῷ νόμῳ.
ὑπὸ πατρὶ τούτῳ καὶ δεσπότῃ ζῶντες μήτε
βουλόμενοι
βουλόμενοι: i.e. met opzet.
μηθὲν
μηθὲν: = μηδέν.
μήθ᾿ ὑπ᾿ ἀγνοίας ἁμαρτάνωμεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog