WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
De wetgeving van Mozes is niet elitair, maar bestemd voor iedereen
Hoewel Griekse filosofen geen afwijkend godsbeeld hadden, was hun filosofie
elitair.Mozes plantte het hele volk voor altijd zijn geloof in. Daarin slaagde hij
door εὐσέβεια tot een overkoepelende deugd te maken. Εὐσέβεια is de
drijfveer van al onze daden en woorden en Mozes’ wetgeving was immers
alomvattend.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 168-171
168. ΤαῦταC
Ταῦτα...φρονεῖν...ἐδιδαχθησαν: διδάσκω τινά τι: iemand (τινα) iets (τι) onderwijzen; in het passivum wordt de persoon aan wie iets onderwezen wordt subject;
Ταῦτα : objectsaccusativus bij φρονεῖν;
φρονεῖν: infinitivus, afhankelijk van ἐδιδάχθησαν.
περὶ θεοῦ φρονεῖν οἱ σοφώτατοι παρ᾿ Ἕλλησιν ὅτι μὲν
ἐδιδάχθησαν ἐκείνου
ἐκείνου…παρασχόντος: genitivus absolutus; ἐκείνου verwijst naar Mozes.
τὰς
τὰς...ἀρχὰς: de beginselen.
ἀρχὰς παρασχόντος, ἐῶ
ἐῶ: ἐάω: achterwege laten.
νῦν
νῦν: i.e. op dit moment.
λέγειν, ὅτι δ᾿ ἐστὶ
ἐστὶ: Denk ταῦτα als subjec
καλὰ καὶ πρέποντα τῇ τοῦ θεοῦ φύσει καὶ μεγαλειότητι, σφόδρα
σφόδρα: i.e. overvloedig.
μεμαρτυρήκασι· καὶ γὰρ Πυθαγόρας καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Πλάτων οἵ
οἵ...ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφοι: i.e. de stoïci; ἀπό + gen.: (afkomstig) van.
τε
μετ᾿ ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς
ῆς στοᾶς: στοά, ἡ: Namenlijst
στοᾶς φιλόσοφοι καὶ μικροῦ
μικροῦ δεῖν: (absolute infinitivus + genitivus) bijna;
cf. δεῖ μοί τινος: er is voor mij iets nodig, ik heb iets nodig.
δεῖν ἅπαντες οὕτω
φαίνονται περὶ τῆς τοῦ θεοῦ φύσεως πεφρονηκότες. 169. αλλ᾿ οἱ μὲν πρὸς
πρὸς ὀλίγους φιλοσοφοῦντες: i.e. terwijl zij voor een elite filosofeerden.
ὀλίγους φιλοσοφοῦντες εἰς
εἰς πλήθη...προκατειλημμένα: voorzetselbepaling, aanvulling bij ἐξενεγκεῖν.
πλήθη δόξαις
δόξαις προκατειλημμένα: van te voren gewonnen door meningen, i.e. die uitgaan van tevoren opgevatte meningen.
προκατειλημμένα τὴν ἀλήθειαν
τοῦ δόγματος ἐξενεγκεῖν οὐκ ἐτόλμησαν, ὁ δ᾿ ἡμέτερος νομοθέτης, ἅτε
ἅτε...λόγοις: wordt uitgewerkt in 171 Δύο sqq.
δὴ
τὰ ἔργα παρέχων σύμφωνα τοῖς λόγοις, οὐ μόνον τοὺς
τοὺς καθ᾿ αὗτον: zijn tijdgenoten.
καθ᾿ αὑτον ἔπεισαν,
ἀλλὰ καὶ τοῖς
τοῖς...γενησομένοις τὴν...πίστιν ἐνέφυσεν ἀμετακίνητον: ἐμφύω τινί τι: iemand (τινι) iets (τι) inplanten;
ἀμετακίνητον: (2 uitgangen) predicatieve accusativus, congrueert met πίστιν.
ἐξ ἐκείνων ἀεὶ γενησομένοις τὴν περὶ θεοῦ πίστιν ἐνέφυσεν
ἀμετακίνητον. 170. αἴτιον
αἴτιον δ᾿: sc. ἐστι/ἦν.
δ᾿ ὅτι
'ὅτι...πρὸς τὸ χρήσιμον...διήνεγκεν: dat hij…overtrof en groter nut bewerkte;
of τῷ τρόπῳ...πρὸς τὸ χρήσιμον = τῷ τρόπῳ... τῷ πρὸς τὸ χρήσιμον: de aard…, die op nut gericht was.
καὶ
καὶ τῷ τρόπῳ: καί: ook;
logisch niet helemaal correct; staat naast 169 ἅτ᾿...λόγοις.
τῷ τρόπῳ τῆς νομοθεσίας πρὸς τὸ
χρήσιμον πάντων [ἀεὶ] πολὺ διήνεγκεν. οὐ γὰρ μέρος
μέρος ἀρετῆς: tweede complement bij ἐποίησεν.
ἀρετῆς ἐποίησεν τὴν
εὐσέβειαν, ἀλλὰ
ἀλλὰ ταύτης μέρη τἆλλα: i.e. ἀλλὰ μέρη ταύτης (i.e. τῆς εὐσεβείας) ἐποίησε τὰς ἄλλας ἀρετάς.
ταύτης μέρη τἆλλα, λέγω
λέγω δὲ: ik bedoel.
δὲ τὴν δικαιοσύνην, τὴν
σωφροσύνην
σωφροσύνην: σωφροσύνη, ἡ: gematigdheid.
, τὴν καρτερίαν, τὴν τῶν πολιτῶν πρὸς ἀλλήλους ἐν ἅπασι
συμφωνίαν. 171. ἅπασαι γὰρ αἱ πράξεις καὶ διατριβαὶ καὶ λόγοι πάντες ἐπὶ
ἐπὶ τὴν...εὐσέβειαν ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν: …zijn betrokken op de vroomheid.
τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἡμῖν εὐσέβειαν ἔχουσι ἀναφοράν· οὐδὲν γὰρ τούτων
τούτων: verwijst naar het subject van ἔχουσι.
ἀνεξέταστον οὐδ᾿ ἀόριστον παρέλιπεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog