WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 

MOZES IS BETER DAN DE ANDERE WETGEVERS

 
Mozes als veldheer en als godsdienstig opvoeder
Tijdens de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn toonde Mozes zich
een voortreffelijk leider. Hij kreeg het hele volk achter zich, maar in tegenstelling
tot andere leiders die zich overgaven aan despotische willekeur, leefde hij vroom
en schonk het volk een goede rechtsorde. In zijn hoge aspiraties het volk een
voorbeeld van deugd te zijn en het behoud te garanderen mocht hij erop
vertrouwen door God geleid te worden. Andere wetgevers hebben zich ten
onrechte op goddelijke leiding beroepen.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 158-160
158. Ἐν
Ἐν οἶς ἅπασιν: relatieve aansluiting; verwijst naar de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn.
οἷς ἅπασι καὶ στρατηγὸς ἄριστος ἐγένετο καὶ σύμβουλος
συνετώτατος καὶ πάντὼν
πάντων: masculinum; de genitivus hangt af van κηδεμών.
κηδεμὼν ἀληθέστατος. ἅπαν
ἅπαν...τό πλῆθος: i.e. het (joodse) volk.
C δὲ τὸ πλῆθος εἰς
ἑαυτὸν ἀνηρτῆσθαι παρέσκευασεν, καὶ περὶ
περὶ πάντος: in alles.
παντὸς ἔχων πεισθέντας [ἀντὶ
τοῦ κελευσθέντος], εἰς
εἰς οὐδεμίαν οίκείαν πλεονεξίαν: εἰς: finaal
οὐδεμίαν οἰκείαν ἔλαβεν
ἔλαβεν: hij wendde aan.
ταῦτα
ταῦτα: verwijst naar ἅπαν...πεισθέντας.
πλεονεξίαν, ἀλλ᾿
ἐν
ἐν ᾦ μάλιστα...ἐν τούτῳ τῆς ἐξουσιας ἐκεῖνος καθεστηκὼς: toen hij, precies op het moment waarop,…dat punt van zijn gezag had bereikt;
τοῦ καιροῦ...τῆς ἐξουσίας: de genitivi hangen af van respectievelijk ἐν ᾧ en ἐν τούτῳ.
ᾧ μάλιστα τοῦ καιροῦ δυνάμεις
δυνάμεις...αὕτοις περιβάλλονται καὶ οἱ τυραννίδας οἱ προεστηκότες: contaminatie van περιβάλλω τινί τι: iemand (τινι) met iets (τι) bekleden en περιβάλλομαί τι: zich met iets bekleden.
δυνάμεις...τυραννίδας: logische meervouden.
μὲν αὑτοῖς
αὕτοις: = ἑαυτοῖς.
περιβάλλονται
καὶ τυραννίδας οἱ προεστηκότες
προεστηκότες: ἑστηκώς = ἑστώς.
, ἐθίζουσι δὲ τὰ
τὰ πλῆθη ...ζῆν: AcI, afhankelijk van ἐθίζουσι
πλήθη μετὰ
μετὰ πολλῆς...ἀνομίας: ἀνομία: technische term (jur./fil.).
πολλῆς
 
<ζῆνἀνομίας, 159. ἐν τούτῳ τῆς ἐξουσίας ἐκεῖνος καθεστηκὼς,
τοὐναντίον
τοὐναντίον: crasis van τὸ en ἐναντίον; adverbiaal.
ᾠήθη δεῖν εὐσεβεῖν
εὐσεβεῖν: een godvruchtig leven…leiden.
καὶ πολλὴν εὐνομίαν
εὐνομίαν: εὐνομία: technische term (jur./fil.).
τοῖς λαοῖς
ἐμπαρασχεῖν, οὕτως αὐτός
ἀυτὸς...ἐπιδείξειν...νομίζων: menend zelf…te zullen tonen;
αὐτός congrueert met het subject van ᾠήθη.
τε τὰ
τὰ μάλιστα: adverbiaal.
μάλιστα τὴν ἀρετὴν ἐπιδείξειν
τὴν αὑτοῦ
αὗτου: blijkens de herhaling van τὴν attributieve genitivus bij ἀρετήν.
νομίζων καὶ σωτηρίαν τοῖς
τοῖς...πεποιημένοις: complement (indirect object) bij παρέξειν.
αὐτὸν ἡγεμόνα πεποιημένοις
βεβαιοτάτην
βεβαιοτάτην: verbinden met σωτηρίαν.
παρέξειν. 160. καλῆς
καλῆς...αὐτῷ προαιρέσεως καὶ πράξεων μεγάλων ἐπιτυγχανομένων: genitivus absolutus.
οὖν αὐτῷ προαιρέσεως καὶ πράξεων
μεγάλων ἐπιτυγχανομένων
ἐπιτυγχανομένων: ἐπιτυγχάνει (hier medium) μοί τι (nom.): iets valt mij toe.
εἰκότως ἐνόμιζεν ἡγεμόνα
ἡγέμονα...σύμβουλον: predicatieve bepalingen bij θεόν.
τε καὶ σύμβουλον
θεὸν ἔχειν, καὶ πείσας πρότερον ἑαυτὸν ὅτι κατὰ τὴν ἐκείνου
ἐκείνου: i.e. θεοῦ.
βούλησιν
ἅπαντα πράττει
πράττει...διανοεῖται: praesens; de tijd van de directe rede is vastgehouden.
καὶ διανοεῖται, ταύτην
ταύτην: verbinden met τὴν...ὑπόληψιν.
πρὸ
πρὸ παντός: in de eerste plaats.
παντὸς ἐμποιῆσαι τὴν
ὑπόληψιν τοῖς πλήθεσιν· οἱ γὰρ πιστεύσαντες ἐπισκοπεῖν
ἐπισκοπεῖν θεὸν: AcI, afhankelijk van πιστεύσαντες.
θεὸν τοὺς
ἑαυτῶν βίους οὐθὲν
οὐθέν: = οὐδέν; accusativus van inhoud bij ἐξαμαρτάνειν
ἀνέχονται ἐξαμαρτανεῖν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog