WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
DE WET, ALGEMEEN
SUPRIORITEIT VAN DE WET
 
De wet is oud, goed en wordt gehouden
Mozes is de oudste en daardoor de beste wetgever. Zijn wet is ouder dan
andere codes.
De wet is alomvattend. Mozes gaf regels voor het dagelijks leven. Daardoor
stelde hij navolging zeker.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 154-156
154.  Φημὶ τοίνυν τὸν ᾑμέτερον νομοθέτην τῶν
τῶν...νομοθετῶν: complement (genitivus comparationis) bij προάγειν;
ὁπουδηποτοῦν μνημονευομένων: i.e. overal ter wereld.
ὁπουδηποτοῦν
μνημονευομένων νομοθετῶν προάγειν ἀρχαιότητι. Λυκοῦργοι
Λυκοῦργοι...καὶ...Σόλωνες: mensen als Lycurgus en Solon.
γὰρ καὶ
Σόλωνες καὶ Ζάλευκος ὁ
ὁ τῶν Λοκρῶν: sc. νομοθέτης.
τῶν Λοκρῶν καὶ πάντες οἱ θαυμαζόμενοι
παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν ἐχθὲς
ἐχθὲς...καὶ πρῴην: i.e. zeer kort geleden.
δὴ καὶ πρῴην ὡς
ὡς πρὸς ἐκεῖνον παραβαλλόμενοι: contaminatie van ὡς πρὸς ἐκεῖνον (zoals vergeleken met hem) en πρὸς ἐκεῖνον παραβαλλόμενοι (wanneer ze vergeleken worden met hem).
πρὸς ἐκεῖνον
παραβαλλόμενοι φαίνονται γεγονότες, ὅπου
ὅπου γε: omdat daar immers.
γε μηδ᾿
μηδ᾿: in plaats van οὐδ᾿.
αὐτὸ τοὔνομα
τοὔνομα: crasis van τὸ ὄνομα.
πάλαι ἐγιγνώσκετο
ἐγιγνώσκετο: γιγνώσκομαι: bekend zijn.
τοῦ νόμου
τοῦ νόμου: genitivus explicativus (van uitleg), afhankelijk van αὐτὸ τοὔνομα.
παρὰ τοῖς ῞Ελλησι.  155. καὶ μάρτυς
μάρτυς: sc. ἐστν.
῞Ομηρος οὐδαμοῦ
οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως: nergens in zijn dichtwerken.
τῆς ποιησέως αὐτῷ
αὐτῷ: verwijst naar αὐτὸ τοὔνομα
χρησάμενος.
χρησάμενος: vertaal het participium met een bijzin van reden
οὐδὲ γὰρ ἦν
ἦν: hij (i.e. ὁ νόμος) bestond.
κατὰ τοῦτον
κατὰ τοῦτον: in zijn tijd.
, ἀλλὰ γνώμαις
γνώμαις ἀορίστοις: i.e. door niet expliciet gedefinieerde principes.
ἀορίστοις τὰ πλήθη
τὰ πλῆθη: i.e. de volksmassa’s.
διῳκεῖτο καὶ
προστάγμασι τῶν βασιλέων· ἀφ᾿
ἀφ᾿ οὖ καὶ μεχρὶ πολλοῦ: twee nevengeschikte bepalingen; vert.: gedurende lange tijd sindsdien.
οὗ μέχρι πολλοῦ διέμειναν ἔθεσιν
ἀγράφοις χρώμενοι καὶ πολλὰ τούτων ἀεὶ πρὸς
πρὸς τὸ συντύγχανον: zoals het uitkwam; συντυγχάνω: WL.
τὸ συντυγχάνον
μετατιθέντες.  156. ὁ δ᾿ ἡμέτερος νομοθέτης ἀρχαιότατος
ἀρχαιότατος: verwijst naar de periode waarin Mozes leefde, niet naar zijn biologische leeftijd.
γεγονώς,
τοῦτο
τοῦτο...λέγουσι: parenthese: een zelfstandige zin, die als het ware tussen gedachtenstreepjes in een andere zelfstandige zin staat.
γὰρ δήπουθεν ὁμολογεῖται
τοῦτο...ὁμολογεῖται: dat wordt toegegeven.
καὶ παρὰ τοῖς πάντα καθ᾿
καθ᾿ ἡμῶν: ten nadele van ons.
ἡμων
λέγουσιν, ἑαυτόν τε παρέσχεν ἄριστον
ἄριστον...ἡγέμονα καὶ σύμβουλον: tweevoudige predicatieve bepaling, die congrueert met ἑαυτόν.
τοῖς πλήθεσιν
τοῖς πλήθεσιν: indirect object bij παρέσχεν.
ἡγεμόνα καὶ
σύμβουλον, τήν τε κατασκευὴν
τὴν...κατασκευὴν αὐτοῖς ὅλην τοῦ βίου: de hele inrichting van hun leven.
αὐτοῖς ὅλην τοῦ βίου τῷ νόμῳ
περιλαβὼν ἔπεισεν παραδέξασθαι
παραδέξασθαι: denk αὐτήν (i.e. τὴν κατασκευὴν αὐτοῖς ὅλην τοῦ βίου) als objectsaccusativus.
καὶ βεβαιοτάτην
βεβαιοτάτην...φυλαχθῆναι: AcI, complement bij παρεσκεύασεν (hij zorgde ervoor); denk αὐτήν (i.e. τὴν κατασκευὴν αὐτοῖς ὅλην τοῦ βίου) als subjectsaccusativus bij φυλαχθῆναι; βεβαιοτάτην: predicatieve bepaling.
εἰς ἀεὶ
φυλαχθῆναι παρέσκευασεν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog