WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De morele en de dubbele overtuigingskracht van het woord
Het leven in de πόλις de wordt mogelijk gemaakt door de morele kracht van het
woord, waardoor wij op allerlei gebieden onderscheid tussen goed en kwaad te
maken. Van de overtuigingskracht van het woord wordt gebruik gemaakt bij
betwistbare zaken en als we iets niet weten, zowel in onderlinge debatten als in
zelfoverleg. In het eerste geval zijn in onze ogen overtuigende publieke sprekers
zij die over welsprekendheid beschikken, in het tweede geval zijn degenen die
het beste zijn in het voeren van inwendige debatten zij die over gezond verstand
beschikken.
 
Isokrates, Antidosis 255-256
255. Οὗτος
Οὗτος: i.e. ὁ λόγος.
γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν
αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν
ὧν...διαταχθέντων: de genitivus absolutus is een conditionele bepaling (…en als);
ὧν: heeft τῶν δικαίων...τῶν αἰσχρῶν als antecedent.
μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾿ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾿
ἀλλήλων. τούτῳ
τούτῳ: i.e. τῷ λόγῳ.
καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς
ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου
τούτου: i.e. τοῦ λόγου.
τούς τ᾿ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς
φρονίμους δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς
ὡς δεῖ: comparatieve bijzin bij λέγειν.
δεῖ τοῦ
τοῦ φρονεῖν εὖ: attribuut bij σημεῖον;
τοῦ φρονεῖν: gesubstantiveerde infinitivus, met lidwoord.
φρονεῖν εὖ
εὖ: bepaling bij φρονεῖν.
μέγιστον
σημεῖον ποιούμεθα,
ποιούμεθα: ποιέομαι + 2x acc.: beschouwen als.
καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς
ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι. 256. μετὰ τούτου
τούτου: i.e. τοῦ λόγου.
καὶ περὶ τῶν
τῶν ἀμφισβητησίμων: neutrum.
ἀμφισβητησίμων καὶ περὶ τῶν
τῶν ἀγνοουμένων: neutrum.
ἀγνοουμένων σκοπούμεθα·
σκοπούμεθα: wij stellen een onderzoek in.
ταῖς
ταῖς...πίστεσιν, αἷς...,ταῖς αὐταῖς ταύταις:
want dezelfde argumenten waarmee…, juist diezelfde argumenten...
γὰρ
πίστεσιν,
πίστεσιν: πίστις, ἡ: WL.
αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες
λέγοντες: sc. in het openbaar; predicatieve bepaling.
πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις
βουλεύομενοι
βουλευόμενοι: sc. bij onszelf; predicatieve bepaling.
χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει
λέγειν δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ
αὐτοὶ πρὸς αὐτοὺς: naast weegave van πρὸς αὐτοὺς is weergave van αὐτοὶ (zelf) in het Nederlands overbodig.
πρὸς ἄριστα
ἄριστα: adverbium, bepaling bij διαλεχθῶσιν.
περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog