WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
TWIJFEL AAN DE TRADITIE
 
Medea’s klacht
In de tragedie1 Medea, vertelt Euripides het verhaal1 van de titelheldin. De
gekozen passage laat zien hoe zij in conflict komt met de haar traditioneel
toegewezen rol. Als vreemdelinge, beroofd van verwanten en vrienden, moet
Medea het stellen zonder de veilige geborgenheid die de πόλις haar burgeressen
biedt, zodat het gebrek aan loyaliteit van Jason haar des te schrijnender laat
lijden.
 
230   Euripides, Medea 230-251
230   Πάντων
Πάντων: neutrum, attribuut bij ἀθλιώτατον.
δ᾿ ὅσ᾿
ὅσ᾿: ὅσα (elisie).
ἔστ᾿
ἔστ᾿: ἔστι (elisie).
ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει
230   γυναῖκες ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν·
230   ἃς
ἃς: subjectsaccusativus bij πρίασθαι.
πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων
χρημάτων ὑπερβολῇ: verwijst naar de bruidsschat.
ὑπερβολῇ
230   πόσιν πρίασθαι
πρίασθαι: zie WL πρίασθαι.
, δεσπότην τε σώματος
230   λαβεῖν· κακοῦ
κακοῦ...τοῦτ᾿ ἔτ᾿ ἄλγιον κακόν: τοῦτ᾿ ἔστι ἔτ᾿ ἄλγιον κακόν τοῦ ἑτέρου κακοῦ, i.e. het ene kwaad is nog erger dan het andere;
κακοῦ: verwijst naar χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν πρίασθαι.
γὰρ τοῦτ᾿
τοῦτ᾿: τοῦτο (elisie).
ἔτ᾿
ἔτ᾿ ἄλγιον κακόν: verwijst naar δεσπότην...
σώματος λαβεῖν;
ἔτ᾿: ἔτι (elisie).
ἄλγιον κακόν.
235   κἀν
κἀν τῷδ᾿ ἀγὼν μέγιστος: (sc. ἐστίν) i.e. dit is vooral de inzet; κἀν: crasis van καί en ἐν.
τῷδ᾿
τῷδ᾿: τῷδε: (elisie);
de dativus is een causale bepaling.
ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν
230   ἢ χρηστόν. οὐ
οὐ...γυναιξίν: het publiek zal (ook) deze opmerking zeker op de contemporaine situatie betrokken hebben.
Hoewel het voor een vrouw in het klassieke Athene juridisch mogelijk was via haar vader of een andere mannelijke voogd echtscheiding te verkrijgen, werd er van deze mogelijkheid uiterst zelden gebruik gemaakt.
γὰρ εὐκλεεῖς
εὐκλεεῖς: sc. εἰσιν.
ἀπαλλαγαὶ
230   γυναιξίν, οὐδ᾿ οἷον
οἷον τ᾿: sc. ἐστιν.
τ᾿ ἀνήνασθαι
ἀνήνασθαι: aor. < ἀναίνομαι (WL).
πόσιν.
230   ἐς
ἐς καινὰ ἤθη καὶ νόμους: sc. in de οἶκος van haar echtgenoot.
καινὰ δ᾿ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην
ἀφιγμένην: congrueert met de impliciete subjectsaccusativus (αὐτήν) bij εἶναι.
230   δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν,
240   ὅπως
ὅπως μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ: indirecte vraag, afhankelijk van μάντιν εἶναι;
ὅπως + superrlativus· = ὡς + superlativus.
μάλιστα χρήσεται
χρήσεται ξυνευνέτῃ:
χράομαι + dat.: omgaan met.
ξυνευνέτῃ
ξυνευνέτῃ: = συνευνέτῃ.
.
230   κἄν
κἂν· crasis van καί en ἄν (= ἐάν)
μὲν τάδ᾿
ταδ᾿...ἐκπονουμέναισιν: conditionele predicatieve bepaling; het ptc. congrueert met ἡμῖν;
ταδ᾿: τάδε (elisie).
ἡμῖν
ἡμῖν: complement bij ξυνοικῇ.
ἐκπονουμέναισιν
ἐκπονουμέναισιν: = ἐκπονουμέναις.
εὖ
230   πόσις ξυνοικῇ
ξυνοικῇ: = συνοικῇ.
μὴ βίᾳ
βίᾳ: i.e. zonder afkeer.
φέρων ζυγόν,
ζυγόν: (metaforisch) i.e. de huwelijksband; ζυγόν, τό: juk (dat lastdieren opgelegd wordt).
230   ζηλωτὸς
ζηλωτὸς αἰών: sc ἐστιν.
αἰών· εἰ δὲ μή, θανεῖν
θανεῖν χρέων: sc ἐστιν;
θανεῖν: = ἀποθανεῖν.
χρεών.
230   ἀνὴρ δ᾿, ὅταν τοῖς
τοῖς ἔνδον: complement bij ξυνών.
ἔνδον ἄχθηται
ἄχθηται ξυνών: ἄχθομαι+ ptc.: er genoeg van hebben om.
ξυνών
ξυνών: = συνών.
245   ἔξω μολὼν
μολῶν: zie WL μολεῖν.
ἔπαυσε
ἔπαυσε καρδίαν ἄσης: i.e. dan zoekt hij elders seksuele bevrediging;
ἔπαυσε: aoristus gnomicus (deze aoristus wordt gebruikt om een algemeen bekend feit uit te drukken);
παύω τινά/τί τινος: iemand/iets (τινα/τι) met iets (τινος) doen ophouden, iemand van iets rust geven.
καρδίαν ἄσης·
230   [ἢ
[ἢ...τραπείς]: zie TOELICHTING BIJ EURIPIDES, MEDEA.
πρὸς φίλον τιν᾿
τιν᾿: τινα (elisie).
ἢ πρὸς ἤλικα τραπείς·]
230   ἡμῖν δ᾿ ἀνάγκη
ἀνάγκη: sc. ἐστί.
πρὸς
πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν: i.e. van één persoon afhankelijk te zijn.
μίαν ψυχὴν
ψυχὴν: i.e. persoon.
βλέπειν.
230   λέγουσι δ᾿ ἡμᾶς
ἡμᾶς ὡς...ζῶμεν: in plaats van ὡς ἡμεῖς...
ζῶμεν; effect: nadruk op ἡμᾶς.
ὡς ἀκίνδυνον βίον
230   ζῶμεν κατ᾿
κατ᾿ οἴκους: (overal) in onze families; κατά + acc.: verspreid over.
οἴκους, οἳ
οἳ δὲ: ὃς δέ: en/maar hij (ὅς: pronomen relativum!).
δὲ μάρνανται δορί·
250   κακῶς
κακῶς φρονοῦντες: het participium heeft nadruk > ze hebben ongelijk.
φρονοῦντες· ὡς
ὡς…: hoezeer…! (leidt een uitroep in).
τρὶς ἂν
ἂν...ἂν: 1 x ἄν zou volstaan hebben.
παρ᾿
παρ᾿ ἀσπίδα στῆναι: i.e. in het gelid gaan staan (om te strijden);
παρ᾿: παρὰ (elisie).
ἀσπίδα
230   στῆναι θέλοιμ᾿ ἂν
ἂν...ἂν: 1 x ἄν zou volstaan hebben.
μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog