Home


Flavius Josephus


Andere auteurs


Handleiding   


HET GEBRUIK VAN DE CURSUS

De cursus bestaat uit vier hoofdpagina’s en uit pagina’s met Griekse teksten.

DE VIER HOOFDPAGINA’S

Overzicht

Home met een korte algemene inleiding op de cursus
Flavius Josephus   een opgave van de teksten van Flavius Josephus
Andere Auteurs   een opgave van de teksten van andere auteurs
Handleiding   toelichting op het gebruik van de cursus


Navigeren
U kunt tussen de hoofdpagina’s navigeren door de namen van de pagina’s in de linkerkolom aan te klikken*.
U kunt van de inhoudspagina’s (Flavius Josephus, Andere auteurs) naar de tekst van uw keze gaan door de onderstreepte naam van een werk aan te te klikken.

*of aan te raken; zo ook elders.

DE TEKSTPAGINA’S

Overzicht
De teksten van de auteurs zijn voorzien van annotatie. Bij lastige zinnen wordt soms in aperte documenten geheel of gedeeltelijk gevisualiseerde informatie over de zinsconstructie gegeven.

Boven de tekst zijn drie registers opgenomen:

WOORDEN met betekenissen van in de teksten gebruikte Griekse woorden*
NAMEN   informatie over personen die in de tekst genoemd worden
AUTEURS   informatie over de auteurs van de teksten*De woordenlijsten zijn afgestemd op de alfabetische woordenlijst  in de cursus Mouseion. Woorden die daarin zijn opgenomen, worden in principe in de woordenlijsten bij Tora en Nomos niet opnieuw gegeven. U kunt ze opzoeken in een papieren schoolwoordenboek Grieks-Nederlands of in een groot online woordenboek Grieks-Engels.

Werken met de tekstpagina’s
Door in de tekst C aan te klikken, gaat u naar een pdf-bestand met uitgebreidere toelichting op de constructie van de zin.
Door in de tekst met de cursor aan te wijzen, laat u onder de tekst een schermpje met annotatie verschijnen.
Door in een register een letter aan te klikken, activeert u de pagina met de woorden of namen met de beginletter van uw keuze. Aan een grijze letter is geen pagina gekoppeld. Onderstreepte namen (zeldzaam) bevatten koppelingen naar andere informatie.
Door onder de tekst Tekst aan te klikken gaat u naar een pdf-bestand van de tekst.
Door onder de tekst Vertaling aan te klikken gaat u naar een online vertaling van de tekst.
Door onder de tekst aan te klikken gaat u naar de inhoudspagina’s Flavius Josephus of Andere Auteurs. Door onder de tekst aan te klikken gaat u omhoog naar het begin van de pagina.

Het gebruik van de annotatie
De annotatie is in de eerste plaats van grammaticale aard, maar kan ook bijzondere betekenissen van woorden of achtergrondinformatie betreffen. Als de annotatie meer dan een woord betreft, staat in principe achter het eerste woord. Bij hoge uitzondering treft u (voor twee keer annotatie) •• aan. Om tijdrovend terugzoeken te voorkomen, kan eerder gegeven annotatie herhaald worden. Het is niet de bedoeling dat u zonder onderscheid alle annotatie oproept. Maak er alleen gebruik van als u de tekst niet begrijpt of als u twijfelt aan de juistheid van uw interpretatie.

LEESROUTE

U kunt naar eigen keuze uw leesroute kiezen.

Een paar mogelijkheden zijn:
1. U leest van het begin naar het eind.
2.


U zoekt bij een tekst of een blok van teksten van Flavius Josephus een of meer ‘tegenteksten’ van een andere auteur. U kunt ook de omgekeerde weg bewandelen.De opschriften en de korte introducties bij de teksten kunnen u helpen uw keuze te bepalen.
3.

Om aan het lezen van Griekse teksten te wennen kiest u eerst de makkelijkste teksten. Dat zijn de teksten van Xenophon. Deze teksten zijn ook van de meest uitgebreide annotatie voorzien.

TECHNISCHE INFORMATIE

SYSTEEMVEREISTEN

De cursus werkt op desktop-pc's, laptops en verschillende mobiele apparaten. Om het Grieks te kunnen lezen dient u te beschikken over een unicode Grieks font, bijvoorbeeld Greek Times New Roman. Bij de meeste browsers is dat geern probleem. Zelf Grieks typen is niet nodig. Als u het Grieks niet correct weergegeven ziet, probeer het dan eerst met Google Chrome.

HET OPROEPEN VAN DE SCHERMPJES

Als de schermpjes niet zichtbaar worden, dan kunt u:

1.


Met de schuifbalk naar beneden gaan en/of de volledige schermweergave inschakelen.
Het kan zijn dat de schermpjes wel geactiveerd, maar door hun te lage positie niet zichtbaar waren.

2.


Als u Internet Explorer gebruikt, zorg dan voor de correcte instellingen.

IE11: Klik op radertje op de menubalk boven de pagina.
IE9:   Klik op 'Instellingen' voor comptabiliteitsweergave.
IE9:   Voeg bij 'Toevoegen' de naam van de website toe.
IE9:   Klik op 'Toevoegen' (onder).

3.


Als dit niet helpt:
controleer of Java Script actief is. Instructies
Tora en NomosHandleiding