Home


Flavius Josephus


Andere auteurs


Handleiding


      

Welkom bij de cursus Tora en Nomos

De cursus 'Tora en Nomos' is een leescursus antiek Grieks. De cursus sluit aan bij de basiscursus Mouseion, maar als u de beginselen van het Grieks met een andere leergang geleerd hebt, kunt u de cursus ook goed volgen. Hoe de cursus werkt, leest u onder Handleiding.


De teksten

Kennismaking door confrontatie zou het motto van de cursus 'Tora en Nomos' kunnen zijn. De cursus is als het ware een geconstrueerd debat. U gaat teksten lezen van Flavius Josephus, een groot Joods auteur, die echter in het Grieks publiceerde. Hij was de belangrijkste Joodse historicus uit de oudheid, maar de teksten die u gaat lezen maken deel uit van een geschrift waarin hij met hartstochtelijke ijver het jodendom tegen antisemitische aantijgingen verdedigt. U leest passages over de Joodse wet (Tora).

Tegenover de teksten van Flavius Josehus zijn teksten van Griekse of andere Grieks schrijvende auteurs gezet. Zij zijn van verschillend genres. Voor een groot deel zijn ze filosofisch en didactisch van aard. Hun literaire kwaliteit verschilt. Er zijn zowel teksten in proza, als, in beperkte mate, in poëzie opgenomen. De teksten belichten verschillende facetten van de maatschappij van het klassieke Griekenland en vormen als het ware een antwoord op beweringen van Flavius Josephus over de nomos van de Grieken.


Tora en Nomos

jad: handje dat aanwijst in de tekst
De godin Themis (personificantie)

Eigenlijk betekent Tora (תורה) onderricht. De gebruikelijk term wet verwijst slechts naar een deelaspect van dat onderricht. De Tora wordt ontvouwd in de Mozaïsche boeken, de eerste vijf boeken van het Oude Testament (Tenach/ תנ"ך), in wat wij de Bijbel noemen. Later is deze ‘wetgeving’ uigebreid met de Talmoed (תלמוד).
Onder nomos (νόμος) werd het stelsel van waarden en normen van de antieke Griekse stadstaten (πόλεις) verstaan. De term werd echter ook in engere zin voor een formele wet gebruikt. Ondanks onderlinge verschillen vertoonde de nomos van de stadstaten toch een vrij grote uniformiteit. Men geloofde dan ook dat het stelsel op het in de wereldorde gewortelde recht (θέμις) rustte. Dit recht was in de natuur gegeven, door de goden gewild en aan de mensen geschonken.

Tora en NomosLeescursus Grieks