Woorden 4.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  best  
  ἄριστος
  werk, daad  
  ἔργον, τό
  onheil, ongeluk, ramp  
  κακόν, τό
  optillen, oppakken, oprichten  
  αἴρω
  werpen, treffen  
  βάλλω
  verlangen naar  
  ἐπιθυμέω +gen.
  nemen, krijgen  
  λαμβάνω
  toekomen aan, passend zijn voor  
  προσήκω + dat.
  dus, dan, inderdaad, natuurlijk  
  δή
  daarom  
  διό
  ... in, naar (binnen)  
  εἰς/ἐς
  daarna, dan  
  ἔπειτα
  niet alleen ... maar ook  
  ού μόνον ... ἀλλὰ καί
  op die manier, zo  
  οὕτω(ς)
  en  
  ... τε
  en (nauwe verbinding)  
  τε καί/τε ... καί