Home


Mededelingen


Informatie


Docent


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Leermiddelen

Toetsen

Grammaticatoetsen

Met behulp van deze toetsen kunt u uw kennis en begrip van de grammatica meten. Vertaalvaardigheid wordt niet of nauwelijks getoetst.

  Afsluitende toets 1-10

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

adiectivum en substantivum

pronomen (2x)

verbum

zinsdelen

  Afsluitende paralleltoets 1-10

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

adiectivum en substantivum

pronomen (2x)

verbum

zinsdelen

  Afsluitende toets 11-20

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

adiectivum en substantivum

pronomen relativum

verbum (2x)

participium: gebruik

  Afsluitende paralleltoets 11-20

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

adiectivum en substantivum

pronomen relativum

verbum (2x)

participium: gebruik

  Afsluitende toets 21-29

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

betekenis van het medium

het juiste type aoristus

het gebruik van de coniunctivus

conditionele bijzinnen

ἄν

verbum (5x)

  Afsluitende paralleltoets 21-29

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

betekenis van het medium

het juiste type aoristus

het gebruik van de coniunctivus

conditionele bijzinnen

ἄν

verbum (5x)

  Afsluitende toets 30-36

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

het gebruik van de coniunctivus

het bebruik van de optativus

ἄν

verbum

  Afsluitende paralleltoets 30-36

De opgaven zijn gemarkeerd door kleuren. De kleuren geven het onderwerp aan:

het gebruik van de coniunctivus

het bebruik van de optativus

ἄν

verbum


Vertaaltoets

Het is nog niet mogelijk goede digitale vertaaltoetsen te maken. Met behulp van deze toets kunt u zich toch een beeld van uw vertaalvaardigheid vormen.

- Druk de tekst en de annotatie af.
- Lees de instructie bij de annotatie.
- Vertaal de tekst en noteer uw vertaling.
- Druk het correctiemodel af.
- Corrigeer uw vertaling volgens de in het model gegeven richtlijnen.
- Bereken uw cijfer.

Tekst
Annotatie
Correctiemodel

Tekst

Annotatie
Correctiemodel


Naar keuzemenu