Home


Informatie


Docent


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Leermiddelen

Hoofdstukken 30-36


Intro's | Presentaties | Overzichten | Oefeningen |

Vertaalhulp | Teksten | Woorden | Diversen


De intro's zijn gesproken introducties (MP3) bij de teksten van de hoofdstukken uit het cursusboek. U kunt ernaar luisteren als u met het vertalen van de teksten begint. De teksten van de intro's zijn voor het grootste deel vereenvoudigde weergaven van passages uit:

Trudeke Mekking, ΠΟΛΙΣ. De Grieks stadstaat in de klassieke periode, Didactica Classica Gandensia 37-1997.

Lees voor u naar een intro gaat eerst de inleiding bij de desbetreffende tekst.

Waarschuwing: Omdat er copyright op de illustraties rust, is het verboden de MP3-tjes op te slaan.


  Intro bij Hoofdstuk 30: Asklepios

  Intro bij Hoofdstuk 31: Sokrates in de latere traditie


De reliëfs van Canova als strip


  Intro bij Hoofdstuk 32: Sokrates als voorbeeldig martelaar

  Intro bij Hoofdstuk 33: Drie mijlpalen in het leven van de burgers

  Intro bij Hoofdstuk 34: Thesmophoria

  Intro bij Hoofdstuk 35: De mysteriën van Eleusis

Dit plaatje hoort bij het filmpje op You Tube. Het filmpje is niet meer beschikbaar.

  Intro bij Hoofdstuk 36: Vertalen

        Extra bij het vertalen van Homeros:

        Homerus, Ilias III, 438-448: tekst, annotatie, drie vertalingen

   Marjoleine de Vos, 'De oppergod als pantoffelheld',

             (met gegevens over metriek)

   David Rijser, 'Kijk het noodlot recht in ogen'

              (met dank aan de auteur. Dit artikel is eerder verschenen in NRC Handelsblad van 16 april 2010)

 Bronnen

Naar keuzemenu