Home


Informatie


Docent


Leermiddelen

 

 

Sitemap

 

 

Mouseion


Leermiddelen

Hoofdstukken 11-20


Intro's | Presentaties | Overzichten | Oefeningen | Vertaalhulp

Teksten | Woorden | Diversen


Hier vindt u grammaticale overzichten uit de Presentaties bij. Ze kunnen gebruikt worden naast of in aanvulling op de overzichten in het cursusboek. De overzichten bieden een selectie.

  Bij hoofdstuk 11, par. 1 
Gemengde declinatie, medeklinkerstammen: σωτήρ, πρᾶγμα
  Bij hoofdstuk 11, par. 1: 
Gemengde declinatie, medeklinkerstammen: dativus pluralis
  Bij hoofdstuk 11, par. 1 
Gemengde declinatie, medeklinkerstammen: πατήρ, μήτηρ
  Bij hoofdstuk 11, par. 2 - 3 
Pronomen interrogativum en pronomen indefinitum: verbuiging
  Bij hoofdstuk 11, par. 2 - 3 
Pronomen interrogativum en pronomen indefinitum: onderscheid
  Bij hoofdstuk 12, par. 1 
Pronomen relativum: vergelijking met lidwoord
  Bij hoofdstuk 12, par. 2 - 3 
Thematische verba: ποιέω (herhaling)
  Bij hoofdstuk 12, par. 2 - 3 
Thematische verba, verbale stam op -α: paradigma τιμάω
  Bij hoofdstuk 12, par. 2 - 3 
Thematische verba, verbale stam op -ο: paradigma δηλόω
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: het type ἡ πόλις
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: het type ὁ βασιλεύς
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: het type ἡ ἰσχύς
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: ὁ Ζεύς
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: ἡ ναῦς, ὁ/ἡ βοῦς
  Bij hoofdstuk 13, par. 1 
Gemengde declinatie: het type Σωκράτης
  Bij hoofdstuk 13, par. 3 
Accusativus cum infinitivo 1
  Bij hoofdstuk 13, par. 3 
Accusativus cum infinitivo 2
  Bij hoofdstuk 14, par. 1 
Gemengde declinatie: het type τό ἔτος
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma δείκνυμι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma ἵστημι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma τίθημι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma ἵημι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma δίδωμι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma εἶμι
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: paradigma εἰμί
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: accent en spiritus
  Bij hoofdstuk 14, par. 2 
Athematische verba: samenstellingen
  Bij hoofdstuk 15, par. 1 
Adiectiva van de gemengde declinatie, 3 uitgangen: πᾶς, ἑκών
  Bij hoofdstuk 15, par. 1 
Adiectiva van de gemengde declinatie, 3 uitgangen: ἡδύς
  Bij hoofdstuk 15, par. 1 
Adiectiva van de gemengde declinatie, 2 uitgangen: σώφρων, ἀληθής
  Bij hoofdstuk 15, par. 2  
Het imperfectum van de athematische verba: ἐδείκνυν
  Bij hoofdstuk 15, par. 2  
Het imperfectum van de athematische verba: ἵστην, ἐτίθην, ἵειν, ἐδίδουν
  Bij hoofdstuk 15, par. 2  
Het imperfectum van de athematische verba: ᾖα
  Bij hoofdstuk 16, par. 1  
Participium: paradigma λέγων (= paradigma λύων)
  Bij hoofdstuk 16, par. 1  
Participium: thematische verba (overzicht)
  Bij hoofdstuk 16, par. 1  
Participium: athematische verba (overzicht)
  Bij hoofdstuk 17, par. 1 - 2  
Overzicht van het gebruik van het participium
  Bij hoofdstuk 18, par. 1  
Stamblokken
  Bij hoofdstuk 18, par. 1  
Sigmatische aoristus: paradigma ἔλυσα
  Bij hoofdstuk 18, par. 1  
Pseudo-sigmatische aoristus: paradigma ἔφηνα
  Bij hoofdstuk 18, par. 1  
Consonanten
  Bij hoofdstuk 19, par. 1  
Thematische aoristus: stamtijden 1
  Bij hoofdstuk 19, par. 1  
Thematische aoristus: stamtijden 2
  Bij hoofdstuk 20, par. 1  
Het futurum met -σ: paradigma λύσω
  Bij hoofdstuk 20, par. 1  
Het futurum met verbale stam op -λ, -μ, -ν en -ρ: paradigma φανῶ

Naar keuzemenu